Nieuws

Een medewerker van de gemeente is in tijdelijke dienst aangesteld voor onbepaalde tijd. De gemeente besluit tot het beƫindigen van het dienstverband vanwege bezuinigingen. De medewerker maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep en hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep oordeelt op 20 februari 2014 dat het dienstverband op elke redelijk grond mag worden beƫindigd. Bezuinigingen vormen in dit geval een redelijke grond. De bescherming van de Europese Richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt niet, omdat het een aanstelling voor onbepaalde tijd betreft. Of het bezuinigingsbesluit aan de ondernemingsraad had moeten worden voorgelegd, doet niet ter zake. Het is niet aan de bestuursrechter om in een individuele ontslagzaak te beoordelen of de WOR is nageleefd.

In een recente uitspraak (5 maart 2014, vindplaats ECLI:NL:RVS:2014:743) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak zich weer uitgelaten over de belanghebbendheid van concurrenten bij besluiten van ruimtelijke ordening. In een eerdere uitspraak (18 september 2013, vindplaats RVR 2014/1) heeft de Afdeling uiteengezet of en zo ja wanneer concurrenten die de belanghebbendentoets overleefden hun concurrentiebelang in hun voordeel kunnen laten gelden bij besluiten van ruimtelijke ordening.

De Ondernemings-
APK

Komt uw onderneming door de juridische keuring?

mr. Clemens de Bont

mr. Clemens de Bont Tel: 013 466 88 17 c.debont@devoort.nl

De Voort Advocaten | Mediators

Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een advocatenkantoor uit Tilburg dat uitblinkt op het gebied van juridische dienstverlening. Onze 25 advocaten en het ondersteunend personeel vormen een sterk, gedreven team. Samen werken we snel, accuraat en doelgericht om onze klanten maximaal te ondersteunen. Samen uitblinken is waar we voor staan.

Expertise rechtsgebieden

De Voort Advocaten | Mediators heeft specialistische kennis in huis op verschillende juridische gebieden:


Werkwijze De Voort Advocaten

De werkwijze die onze advocaten en medewerkers hanteren, kenmerkt zich door:

  • Gedrevenheid, we halen steeds het beste uit onszelf
  • Doortastend
  • We handelen snel en accuraat
  • Stijlvol zaken doen, we handelen eerlijk en oprecht
  • Samen-werken, opdrachtgever, advocaten en ondersteunend personeel werken doelgericht samen


Neem contact met ons op >