dr. mr. Joost van Mierlo

Telefoon: 013 466 88 83
Fax: 013 466 88 66
E-mail: j.vanmierlo@devoort.nl
Geboren: 1962
Advocaat sinds: 1989
Partner sinds: 2016
Vreemde talen: Frans, Engels
OPLEIDING
 • 1981-1987 Nederlands Recht (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • 2005 Grotius Faillissementsrecht
 • 2013 Promotie ‘Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’ (Radboud Universiteit Nijmegen)
SPECIALISMEN
Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

Sport en recht

Sport en recht

Tuchtrecht, verenigingsrecht, aansprakelijkheid, sponsorcontracten en transfer van sporters. Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland beschikt De Voort Advocaten | Mediators over een interdisciplinaire branchegroep sportrecht. Alle juridische vraagstukken rondom sport worden door de branchegroep sportrecht behandeld.

Toonaangevend op het gebied van sportrecht

Onze sportrecht advocaten kennen bij uitstek de juridische aspecten, maar ook de cultuur van de sport(organisatie). De advocaten van de branchegroep sportrecht beschikken naast juridische kennis, ook over affiniteit met de sport. De meeste advocaten zijn actief binnen (internationale) sport- en sportondersteunende organisaties. Bovendien is de branchegroep sportrecht veelvuldig betrokken bij het uitdragen en ontwikkelen van het vakgebied sportrecht. Zo wordt actief bijgedragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Sport en Recht en worden veel opleidingen en publicaties verzorgd. De branchegroep is op het gebied van sportrecht toonaangevend.

Vanuit de sectie verschenen ondermeer het boek Capita Sportrecht en het boek Encyclopedia Sports Law: the Netherlands. Voorts is de sectie betrokken bij verschillende sportrecht initiatieven bij verschillende universiteiten.

Procedures

Wanneer nodig voeren advocaten van de branche sport en recht een procedure bij de rechtbank. Hierna zijn enkele gepubliceerde uitspraken te vinden.


Contactpersoon branchegroep sportrecht: dr. mr. Steven Jellinghaus

Neem contact met de sectie sportrecht >

AANDACHTSGEBIEDEN

 • Corporate Governance en medezeggenschap
 • Beursnotering en medezeggenschap
 • Prepack/faillissement en medezeggenschap
 • Reorganisaties/fusies/overnames
 • Medezeggenschapsstructuren

 

BIJZONDERHEDEN

 • 1991-1997 Raad van Toezicht R.I.J Den Hey-Acker
 • 1993-1997 Bestuur Stichting Bloedbank Breda
 • 1993-1998 Bestuur Vereniging Rode Kruis Breda
 • 1997-2003 Bestuur Vereniging Vrienden van het Chassé-theater
 • 2002-2006 Bestuur Stichting Postcodeloterij Schaatsploeg
 • 2004-2011 Raad van Toezicht Stichting Primair Protestants-Christelijk Onderwijs Midden-Brabant
 • 2004-2011 Bestuur Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Breda
 • 2011-2014 Raad van Toezicht Stichting Internationale School Breda
 • 2011-2014 College van aandeelhouders NAC Breda
 • 2014-2019 Raad van commissarissen NAC Breda
 • Medezeggenschapsrecht in combinatie met ondernemingsrecht
 • Lid maatschap De Voort Advocaten|Mediators
 • columnist voor OR-Informatie

 

PUBLICATIES

 • ‘Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventierecht, Ondernemingsrecht 2005-11/12, p. 391-397
 • ‘Corporate governance en insolventie’, in: De bewindvoerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 44
 • 'Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’ (diss. 2013), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 117
 • ‘Toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging in het Nederlandse medezeggenschapsrecht’, DA/OR (België), september 2013
 • ‘Nieuws over nova (art. 26 lid 1 WOR)’, ArbeidsRecht 2014/1, p. 31-34
 • ‘Perikelen rondom de werknemerscommissaris’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2014/3, p. 105-109
 • ‘Optelsom van deelbelangen’, ORinformatie april 2014
 • ‘De kersen uit de prepack’ ORinformatie september 2014
 • ‘Medezeggenschap in het perspectief van de vennootschap’, in: Invloed op de vennootschap als uitdaging voor de ondernemingsraad, Serie ORstrategie en Beleid (Vakmedianet 2014)
 • ‘Vennootschappelijke kaders versus WOR-kaders’, ArbeidsRecht 2015/2, p. 32-35
 • De schaduw van de OK’, ORinformatie april 2016
 • Kroniek Medezeggenschapsrecht 2015’ Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 134, p. 101-131
 • Perikelen rondom de invoering van het (verzwakte) structuurregime, Ondernemingskamer 1 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2766, JAR 2016/210 (OR/Thomas Cook Nederland’, ArA 2016/3, p. 33-53
 • Ondernemingsraad en insolventie: een uitgemaakte zaal?’, TOP/FIP 2016/8, p. 42-48
 • Annotatie onder Ondernemingskamer 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:4156, Ondernemingsrecht 2017-1, pag. 54-57 (Seaway Heavy Lifting)
 • ‘Moeder en dochter: het blijft soms worstelen, ORinformatie december 2016
 • 'Ondernemingsraad en insolventie:licht in de duisternis!', FIP 2017/5, p. 29 - 34
 • ‘Hoe flex is de WOR (deel II)?’, OR Magazine oktober 2017
 • ‘Retteketet … het nieuwe kabinet’, OR Magazine november 2017
 • Annotatie onder HvJ EU 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (Erzberger/TUI), Ondernemingsrecht 2018-4, p. 191-194
 • ‘Adviesvaardig’, OR Magazine maart 2019
 • ‘Op glad ijs’, OR Magazine mei 2019
 • ‘Evengoed toch invloed!’, OR Magazine september 2019
 • Annotatie onder Ondernemingskamer 31 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3929, Ondernemingsrecht
  2020-4, pag. 182-185 (Limgroep)
 • ‘Naleving, hoe werkt dat?’ OR Magazine mei 2020

Registratie rechtsgebieden 

Joost van Mierlo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag)
 • Ondernemingsrecht (Vennootschappen en Fusies en overnames)

 

Deze registratie verplicht Joost elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.