dr. mr. Steven Jellinghaus

Telefoon: 013 466 88 84
Fax: 013 466 88 66
E-mail: s.jellinghaus@devoort.nl
Geboren: 1969
Advocaat sinds: 1994
Partner sinds: 2002
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING

Mr. Steven Jellinghaus

 • Rijksuniversiteit Leiden Nederlands recht: specialisatie civiel recht (1993), vrije studierichting ondernemingsrecht
 • Universiteit van Tilburg promotie 2003: onderwerp Harmonisatie van Arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie of overname (Kluwer)
SPECIALISMEN
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De sectie arbeidsrecht van De Voort Advocaten | Mediators is de grootste op dit gebied in de regio. Dat betekent dat er veel kennis aanwezig is en gedeeld wordt. Samenwerken is vanzelfsprekend. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn toegankelijk. Zij werken op een hoog kwalitatief niveau.

Wetenschappelijke binding

De arbeidsrechtsectie is een sterk en gedreven team met wetenschappelijke binding. Zij deelt haar kennis met anderen door publicaties in vakbladen, zoals JIN, ArbeidsRecht en PS Documenta. Ook hebben onze arbeidsrechtadvocaten diverse boeken op hun naam staan, zoals Tekst en Toelichting Wet Werk en Zekerheid en het toonaangevende boek Individueel Arbeidsrecht. Ook wordt actief als kernredactie en auteurs meegewerkt aan het product SDU Opmaat Arbeidsrecht. De leden van de sectie zijn tevens (actief) lid van specialistenverenigingen, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Bijzondere specialisaties

Uiteraard voert de sectie de algemene arbeidsrechtpraktijk, zoals adviseren en procederen in zaken rondom ziekte, ontslag, concurrentiebeding, de statutair bestuurder, cao-recht, fusies, overnames of reorganisaties. De arbeidsrechtsectie kent bovendien vier bijzondere expertises, die zij op het hoogste kennisniveau uitoefent. Dit betreft:

 1. Pensioenrecht
 2. Privacyrecht 
 3. Ambtenaren- en onderwijsrecht, inclusief normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
 4. Arbeidsomstandigheden- & arbeidstijdenrecht.

Onze kennis op het gebied van medezeggenschap is gebundeld in een aparte sectie. Hetzelfde geldt voor onze ervaring in het vakgebied van mediation.

Neem contact op met de sectie arbeidsrecht >

Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

Sport en recht

Sport en recht

Tuchtrecht, verenigingsrecht, aansprakelijkheid, sponsorcontracten en transfer van sporters. Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland beschikt De Voort Advocaten | Mediators over een interdisciplinaire branchegroep sportrecht. Alle juridische vraagstukken rondom sport worden door de branchegroep sportrecht behandeld.

Toonaangevend op het gebied van sportrecht

Onze sportrecht advocaten kennen bij uitstek de juridische aspecten, maar ook de cultuur van de sport(organisatie). De advocaten van de branchegroep sportrecht beschikken naast juridische kennis, ook over affiniteit met de sport. De meeste advocaten zijn actief binnen (internationale) sport- en sportondersteunende organisaties. Bovendien is de branchegroep sportrecht veelvuldig betrokken bij het uitdragen en ontwikkelen van het vakgebied sportrecht. Zo wordt actief bijgedragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Sport en Recht en worden veel opleidingen en publicaties verzorgd. De branchegroep is op het gebied van sportrecht toonaangevend.

Vanuit de sectie verschenen ondermeer het boek Capita Sportrecht en het boek Encyclopedia Sports Law: the Netherlands. Voorts is de sectie betrokken bij verschillende sportrecht initiatieven bij verschillende universiteiten.

Procedures

Wanneer nodig voeren advocaten van de branche sport en recht een procedure bij de rechtbank. Hierna zijn enkele gepubliceerde uitspraken te vinden.


Contactpersoon branchegroep sportrecht: dr. mr. Steven Jellinghaus

Neem contact met de sectie sportrecht >

Zorg en recht

Zorg en recht

Binnen het advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een omvangrijke knowhow aanwezig op het gebied van het gezondheidsrecht / zorgrecht. De dienstverlening binnen dit specifieke terrein van zorgrecht is breed in die zin dat het diverse rechtsgebieden betreft; aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht (vastgoed) en het medische tuchtrecht.

Advies zorgrecht
Onze zorgrecht advocaten geven advies c.q. dienstverlening bij dissociaties, de praktijkvoering binnen en buiten maatschapsverband en de advocaten adviseren/redigeren maatschaps- en toelatingscontracten. Maar ook in de verhouding tussen specialisten en ziekenhuis omtrent productie- en budgetafspraken met ziektekostenverzekeraars en de nieuwe honorering systematiek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Onze advocaten zorgrecht bieden ondersteuning bij wettelijke en beroepsaansprakelijkheden van individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook in de vrije praktijk of andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseren onze advocaten in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wordt de benodigde rechtsbijstand verleend bij tuchtrechtelijke procedures.

Ondernemingsraden en cliëntenraden
Tot slot begeleiden de advocaten van de branchegroep zorgrecht ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen en ziekenhuizen bij fusies of het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij indien nodig rechterlijke stappen worden ondernomen.

Neem contact op met de sectie zorgrecht >

Mediation

Mediation

Conflicten kunnen via de rechter worden uitgevochten, maar ook in goed overleg en met behoud van de relatie worden beslecht. Mediation is een bijzonder specialisme en daartoe hét middel. Dat geldt voor ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren, in arbeidszaken en bij familierecht. Ook wanneer conflicten dreigen te ontstaan kan een mediator proactief escalatie helpen voorkomen en constructief overleg bevorderen. Het kan ook uitkomst bieden wanneer arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door communicatieproblemen of onbegrip. De mediators van De Voort Advocaten | Mediators staan regelmatig en met succes partijen bij in het oplossen van hun problemen.

Contactpersoon mediation: mr. Tineke Noordegraaf - van Dijke

Neem contact op met de sectie mediation >

Aandachtsgebieden

Lidmaatschappen

 • Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten 's-Hertogenbosch en Breda
 • Vereniging voor Corporate Litigation
 • Nationale Juristenvereniging
 • Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid
 • Vereniging voor Sport en Recht
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • European Employment Lawyers Association (EELA)
 • International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL)
 • Lid beroepsvereniging medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
 • Vereniging Ambtenaar & Recht
 • Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

Bijzonderheden

 • Lid bestuur maatschap De Voort Advocaten | Mediators
 • Universitair docent arbeidsrecht en sportrecht Universiteit van Tilburg
 • Mediator
 • Redacteur International Encyclopedia of Sports Law (The Netherlands)
 • Lid Werkgroep Ontslagrecht VAAN
 • Hoofdredacteur OR Basisdocumentatie Kluwer
 • Medewerker en annotator van de Jurisprudentie in Nederland (JIN)
 • Docent SDU Studiedagen
 • Docent Instituut voor Arbeidsrecht
 • Lid Geschillencommissie Nederlands Rode Kruis
 • Redacteur Tijdschrift voor Sport en Recht
 • Redacteur Praktijkgids Ondernemingsraden (Vakmedia)
 • Redacteur van de reeks integraal ambtenarenrecht (Maklu)
 • Ad hoc lid advies-, begeleidings- en arbitragecommissies
 • Regelmatig docent PAO gerelateerd onderwijs
 • Raad van Toezicht van muziekcentrum de Effenaar in Eindhoven
 • Lid klachtencommissie RMZO
 • Lid curatorium Tilburg-Maastricht Arbeidsrechtopleiding (TMA), een samenwerkingsverband van de universiteiten van Tilburg en Maastricht.
 • Lid werkgroep evaluatie WWZ VAAN/VVA
 • Kernredacteur SDU Guidance arbeidsrecht
 • Bestuurslid STATERA
 • Voorzitter van de licentiecommissie van de Nederlandse ijshockeybond

 

 • VOORHEEN
 • Redacteur Arbeid Integraal
 • Redacteur Rechtspraak voor Medezeggenschap
 • Diverse bestuurs- en toezichthoudersfuncties
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zuidzorg
 • Lid reglementencommissie KNVB
 • Lid Raad van Toezicht stichting Buitengewoon Leren & Werken-Prins Heerlijk
 • Lid Raad van Toezicht Medische Opvang Asielzoekers Brabant en Zeeland
 • Bestuurslid OR KRACHT!
 • Hoofdredacteur Kluwer OR informatie-deskundig
 • Lid klachtencommissie UPC/Ziggo

 

Mr. Steven Jellinghaus

Registratie rechtsgebieden

Steven Jellinghaus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag)
 • Ambtenarenrecht
 • Sportrecht

 

Deze registratie verplicht Steven elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.