mevr. mr. Angela Coppelmans

Telefoon: 013 466 88 62
Fax: 013 466 88 66
E-mail: a.coppelmans@devoort.nl
Geboren: 1966
Advocaat sinds: 1990
Partner sinds: 1997
Vreemde talen: Engels, Duits
OPLEIDING
 • Universiteit van Tilburg (1990): Nederlands Recht
 • Grotius Academie Bestuursrecht (2000)
 • Specialisatieopleiding vFAS Familierecht (2005)
 • Grotius Academie Onroerend Goedrecht (2012)
SPECIALISMEN
Vastgoed, Bouw en Overheid

Vastgoed, Bouw en Overheid

Onze advocaten van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid onderhandelen, adviseren en procederen onder andere over:

Vastgoed:
-         koop en verkoop van onroerend goed
-         huurrecht en huurincasso (onbebouwd, winkelruimte, bedrijfsruimte)
-         verbintenissenrecht
-         burenrecht
-         erfpacht
-         appartementsrecht (vereniging van eigenaren)

Bouw:
-         projectontwikkeling
-         bouwrechtelijke contracten (UAV, UAV-GC, DBM, BIM, e.d.)
-         geschillen in de bouw (raad van arbitrage)

Overheid (gemeenten, provincie, rijksoverheid, en andere overheids-
instanties):
-         aanbesteding
-         aansprakelijkheid wegens onjuiste besluiten of gedragingen
-         bestuursrecht
-         vergunningen (bouwen, gebruik, milieu, evenementen)
-         bestemmingsplannen
-         omgevingsrecht
-         projectontwikkeling
-         onteigening en andere instrumenten van grondbeleid
-         subsidies
-         handhaving en sancties (boete).

Wie te maken krijgt met vastgoed, komt er al snel achter dat vele aspecten juridisch complex zijn.

Door de opbouw van onze sectie kunnen wij u de specialistische kennis bieden die nodig is voor de behandeling van uw vraag. Waar nodig worden onze krachten gebundeld, of werken we samen met fiscalisten en notariaat.

De sectie Vastgoed, Bouw & Overheid kenmerkt zich door een gedreven team dat erop gebrand is uit te blinken in wat zij doet.

Van het brede werkterrein van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid maken zowel overheden als ondernemingen én particulieren gebruik. Elke kwestie, groot of klein, behandelen wij graag voor u.

Onze sectie bestaat uit de advocaten:
-         mr. Angela Coppelmans
-         mr. Tim Delmée
-         mr. drs. Els Huisman
-         mr. Amy van Wanrooij

Contactpersoon van onze sectie is: mr. Angela Coppelmans 


 

AANDACHTSGEBIEDEN

 • Aanbestedingen en Staatssteun
 • Bestuursrecht
 • Bouwrecht
 • Grondexploitatie en Wro
 • Omgevingsrecht en Wabo
 • Onderhandelingen over vastgoedtransacties
 • Vastgoedtransacties
 • Onteigening
 • Subsidies
 • Zakelijke rechten

 

Lidmaatschappen

 • VBR Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • VVJ Vereniging van Vastgoed Juristenvereniging

Bijzonderheden

 • Lid bestuur maatschap De Voort Advocaten | Mediators
 • Contactpersoon van het internationale advocatennetwerk EALG (European American Laywers Group)
 • Docent Mariënburggroep (bestuursrecht, omgevingsrecht, sociaal domein)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Elisabeth (verpleeghuiszorg, Breda e.o.)

Registratie rechtsgebieden

Angela Coppelmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Verbintenissenrecht
 • Omgevingsrecht (Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht)
 • Vastgoedrecht

 

Deze registratie verplicht Angela elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.