mevr. mr. drs. Els Huisman

Telefoon: 013 466 88 82
Fax: 013 466 88 66
E-mail: e.huisman@devoort.nl
Geboren: 1982
Advocaat sinds: 2010
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING
 • Radboud Universiteit Nijmegen (2009): Bedrijfswetenschappen
 • Radboud Universiteit Nijmegen (2010): Rechten
SPECIALISMEN
Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

Vastgoed, Bouw en Overheid

Vastgoed, Bouw en Overheid

Onze advocaten van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid onderhandelen, adviseren en procederen onder andere over:

Vastgoed:
-         koop en verkoop van onroerend goed
-         huurrecht en huurincasso (onbebouwd, winkelruimte, bedrijfsruimte)
-         verbintenissenrecht
-         burenrecht
-         erfpacht
-         appartementsrecht (vereniging van eigenaren)

Bouw:
-         projectontwikkeling
-         bouwrechtelijke contracten (UAV, UAV-GC, DBM, BIM, e.d.)
-         geschillen in de bouw (raad van arbitrage)

Overheid (gemeenten, provincie, rijksoverheid, en andere overheids-
instanties):
-         aanbesteding
-         aansprakelijkheid wegens onjuiste besluiten of gedragingen
-         bestuursrecht
-         vergunningen (bouwen, gebruik, milieu, evenementen)
-         bestemmingsplannen
-         omgevingsrecht
-         projectontwikkeling
-         onteigening en andere instrumenten van grondbeleid
-         subsidies
-         handhaving en sancties (boete).

Wie te maken krijgt met vastgoed, komt er al snel achter dat vele aspecten juridisch complex zijn.

Door de opbouw van onze sectie kunnen wij u de specialistische kennis bieden die nodig is voor de behandeling van uw vraag. Waar nodig worden onze krachten gebundeld, of werken we samen met fiscalisten en notariaat.

De sectie Vastgoed, Bouw & Overheid kenmerkt zich door een gedreven team dat erop gebrand is uit te blinken in wat zij doet.

Van het brede werkterrein van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid maken zowel overheden als ondernemingen én particulieren gebruik. Elke kwestie, groot of klein, behandelen wij graag voor u.

Onze sectie bestaat uit de advocaten:
-         mr. Angela Coppelmans
-         mr. Tim Delmée
-         mr. drs. Els Huisman
-         mr. Amy van Wanrooij

Contactpersoon van onze sectie is: mr. Angela Coppelmans 


 

Sport en recht

Sport en recht

Tuchtrecht, verenigingsrecht, aansprakelijkheid, sponsorcontracten en transfer van sporters. Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland beschikt De Voort Advocaten | Mediators over een interdisciplinaire branchegroep sportrecht. Alle juridische vraagstukken rondom sport worden door de branchegroep sportrecht behandeld.

Toonaangevend op het gebied van sportrecht

Onze sportrecht advocaten kennen bij uitstek de juridische aspecten, maar ook de cultuur van de sport(organisatie). De advocaten van de branchegroep sportrecht beschikken naast juridische kennis, ook over affiniteit met de sport. De meeste advocaten zijn actief binnen (internationale) sport- en sportondersteunende organisaties. Bovendien is de branchegroep sportrecht veelvuldig betrokken bij het uitdragen en ontwikkelen van het vakgebied sportrecht. Zo wordt actief bijgedragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Sport en Recht en worden veel opleidingen en publicaties verzorgd. De branchegroep is op het gebied van sportrecht toonaangevend.

Vanuit de sectie verschenen ondermeer het boek Capita Sportrecht en het boek Encyclopedia Sports Law: the Netherlands. Voorts is de sectie betrokken bij verschillende sportrecht initiatieven bij verschillende universiteiten.

Procedures

Wanneer nodig voeren advocaten van de branche sport en recht een procedure bij de rechtbank. Hierna zijn enkele gepubliceerde uitspraken te vinden.


Contactpersoon branchegroep sportrecht: dr. mr. Steven Jellinghaus

Neem contact met de sectie sportrecht >

Zorg en recht

Zorg en recht

Binnen het advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een omvangrijke knowhow aanwezig op het gebied van het gezondheidsrecht / zorgrecht. De dienstverlening binnen dit specifieke terrein van zorgrecht is breed in die zin dat het diverse rechtsgebieden betreft; aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht (vastgoed) en het medische tuchtrecht.

Advies zorgrecht
Onze zorgrecht advocaten geven advies c.q. dienstverlening bij dissociaties, de praktijkvoering binnen en buiten maatschapsverband en de advocaten adviseren/redigeren maatschaps- en toelatingscontracten. Maar ook in de verhouding tussen specialisten en ziekenhuis omtrent productie- en budgetafspraken met ziektekostenverzekeraars en de nieuwe honorering systematiek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Onze advocaten zorgrecht bieden ondersteuning bij wettelijke en beroepsaansprakelijkheden van individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook in de vrije praktijk of andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseren onze advocaten in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wordt de benodigde rechtsbijstand verleend bij tuchtrechtelijke procedures.

Ondernemingsraden en cliëntenraden
Tot slot begeleiden de advocaten van de branchegroep zorgrecht ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen en ziekenhuizen bij fusies of het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij indien nodig rechterlijke stappen worden ondernomen.

Neem contact op met de sectie zorgrecht >

AANDACHTSGEBIEDEN

Medezeggenschap
Medezeggenschap in de (semi) publieke sector
Individueel ambtenarenrecht

 

Vastgoed en overheden
Projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling
Planschade
Nadeelcompensatie
Overheidsaansprakelijkheid

 

Zorg en recht
Jeugdwet

Lidmaatschappen

 • Vereniging Jonge Balie Breda
 • Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
 • Vereniging Ambtenaar & Recht

Publicaties

 • OR en het politiek primaat, OR Praktijk, Vakmedianet 2013
 • Staatssteun en sport: een onvermijdelijke combinatie, Tijdschrift voor Sport 7 Recht, mei 2014
 • Annotatie Hoge Raad, 8-11-2013, Mirandabad, Jurisprudentie in Nederland (JIN 2013/189)
 • Annotatie kantonrechter Utrecht, 28-05-2014 (standaard-cao),  Jurisprudentie in Nederland (JIN 2014/125)
 • Annotatie Centrale Raad van Beroep, 2-07-2015 (re-integratieverplichting Bbp), Jurisprudentie in Nederland (JIN 2015/171)
 • Annotatie gerechtshof Amsterdam, 19-11-2015, OR gemeente Diemen, Jurisprudentie in Nederland (JIN 2016/47)
 • De Jeugdwet, Tekst en toelichting, Berghauser Pont Publishing 2015
 • Publicatie Van Werk Naar Werk (link website www.devoort.nl)
 • Wie kust de OR wakker, hoofdstuk: de (on)mogelijkheden binnen de WOR, Vermaak en Pomp, Maklu 2014
 • Toolkit, overheidspersoneel en reorganisatie, Vakmedianet
 • Toolkit, overheidsondernemingsraden en arbeidsvoorwaarden, Vakmedianet

Registratie rechtsgebieden

Els Huisman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende
rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag)
 • Ambtenarenrecht
 • Omgevingsrecht (Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht).

 

Deze registratie verplicht Els elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.