mevr. mr. Ineke van de Pas

Telefoon: 013 466 88 84
Fax: 013 466 88 66
E-mail: i.vandepas@devoort.nl
Geboren: 1981
Advocaat sinds: 2006
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING
 • Universiteit van Tilburg (2006): Nederlands Recht
 • Universiteit van Tilburg (2006): Internationaal en Europees Recht
 • Merlijn Training & Advies (2010): opleiding tot mediator (NMI-examen)
 • Specialisatieopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (2012)
SPECIALISMEN
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De sectie arbeidsrecht van De Voort Advocaten | Mediators is de grootste op dit gebied in de regio. Dat betekent dat er veel kennis aanwezig is en gedeeld wordt. Samenwerken is vanzelfsprekend. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn toegankelijk. Zij werken op een hoog kwalitatief niveau.

Wetenschappelijke binding

De arbeidsrechtsectie is een sterk en gedreven team met wetenschappelijke binding. Zij deelt haar kennis met anderen door publicaties in vakbladen, zoals JIN, ArbeidsRecht en PS Documenta. Ook hebben onze arbeidsrechtadvocaten diverse boeken op hun naam staan, zoals Tekst en Toelichting Wet Werk en Zekerheid en het toonaangevende boek Individueel Arbeidsrecht. Ook wordt actief als kernredactie en auteurs meegewerkt aan het product SDU Opmaat Arbeidsrecht. De leden van de sectie zijn tevens (actief) lid van specialistenverenigingen, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Bijzondere specialisaties

Uiteraard voert de sectie de algemene arbeidsrechtpraktijk, zoals adviseren en procederen in zaken rondom ziekte, ontslag, concurrentiebeding, de statutair bestuurder, cao-recht, fusies, overnames of reorganisaties. De arbeidsrechtsectie kent bovendien vier bijzondere expertises, die zij op het hoogste kennisniveau uitoefent. Dit betreft:

 1. Pensioenrecht
 2. Privacyrecht 
 3. Ambtenaren- en onderwijsrecht, inclusief normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
 4. Arbeidsomstandigheden- & arbeidstijdenrecht.

Onze kennis op het gebied van medezeggenschap is gebundeld in een aparte sectie. Hetzelfde geldt voor onze ervaring in het vakgebied van mediation.

Neem contact op met de sectie arbeidsrecht >

Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

Mediation

Mediation

Conflicten kunnen via de rechter worden uitgevochten, maar ook in goed overleg en met behoud van de relatie worden beslecht. Mediation is een bijzonder specialisme en daartoe hét middel. Dat geldt voor ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren, in arbeidszaken en bij familierecht. Ook wanneer conflicten dreigen te ontstaan kan een mediator proactief escalatie helpen voorkomen en constructief overleg bevorderen. Het kan ook uitkomst bieden wanneer arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door communicatieproblemen of onbegrip. De mediators van De Voort Advocaten | Mediators staan regelmatig en met succes partijen bij in het oplossen van hun problemen.

Contactpersoon mediation: mr. Tineke Noordegraaf - van Dijke

Neem contact op met de sectie mediation >

Aandachtsgebieden

Lidmaatschappen

 • Voormalig lid Klachtencommissie UPC
 • Vereniging voor Arbeidsrecht 
 • BVMP 
 • Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI)
 • Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging arbeidsrecht advocaten Breda/'s-Hertogenbosch
 • Voormalig lid (voorzitter) Klachtencommissie Medewerkers Vluchtelingenwerk Nederland/SNV Brabant Centraal

Bijzonderheden

 • MfN-registermediator (voorheen: NMI-registermediator)
 • Mederwerker OR Magazine
 • Voormalig docent ambtenarenrecht Euroforum
 • Medewerker OR Basisdocumentatie Kluwer 
 • Voormalig medewerker HRM Portal wetgevingsalert, uitgeverij Weka
 • Voormalig medewerker Handboek Flexibiliteit in Arbeidsrelaties Weka uitgeverij 
 • Medewerker Praktijkblad Ondernemingsraad
 • Voormalig medewerker nieuwsbrief PZ Nieuws en tips, uitgeverij Weka 

Publicaties

 • Sociaal Beleid thema 'Het sociaal plan', Kluwer 2006 
 • Artikelenreeks Medezeggenschap in het buitenland, Tijdschrift ORinformatie Kluwer 2007 - 2008
 • Sociaal Beleid Thema 'Mediation', Kluwer 2007
 • Ondernemingsraad en vakbeweging, Kluwer 2009
 • Ontslagprocedures in de publieke sector, Sdu 2011
 • Sociaal Beleid Thema ‘Geschilbeslechting bij arbeidsconflicten, Kluwer 2011
 • De Awb in het ambtenarenrecht, Maklu 2012
 • Geschillen en het gebruik van wettelijke middelen, Vakmedianet 2013
 • OR en mediation (OR Praktijk), Vakmedianet 2016
 • Ondernemingsraad voor dummies, BBNC 2016
 • ‘Passieve houding medezeggenschapsraad komt voor eigen rekening’, Rechtspraak voor Medezeggenschapsrecht (Vakmedianet), 2018/12
 • OR & Privacy, Vakmedianet 2018
 • De AVG: Alles wat u moet weten over de verwerking van persoonsgegevens (HR Actueel), Vakmedianet 2018
 • Auteur Practice Notes Sdu Guidance: Collectieve actie en staking, Adviesrecht, Procederen binnen het medezeggenschapsrecht, WOR (algemeen) en Instemmingsrecht, Sdu 2017-heden
 • 'Oudergeleding krijgt kosten deskundige niet vergoed’, Rechtspraak voor Medezeggenschap (Vakmedianet), 2018/12
 • Geen besluit wijziging profielschets leden RvC: benoeming niet teruggedraaid’, Rechtspraak voor Medezeggenschapsrecht (Vakmedianet), 2019/1-2
 • 'PMR onthoudt zich van instemming vanwege gebrek aan eenduidige informatie’, Rechtspraak voor Medezeggenschapsrecht (Vakmedianet), 2019/1-2
 • 'Algemene zorgen ondernemingsraad leiden niet tot constatering negatief advies’, Rechtspraak voor Medezeggenschapsrecht
  (Vakmedianet), 2019/11
 • 'Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan’, Rechtspraak voor Medezeggenschapsrecht (Vakmedianet), 2019/11

 

 

Registratie rechtsgebieden 

Ineke van de Pas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap, Collectief ontslag en Arbeidsmediation)

 

Deze registratie verplicht Ineke elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.