mevr. mr. Jolande Janssen

Telefoon: 013 466 88 83
Fax: 013 466 88 66
E-mail: j.janssen@devoort.nl
Geboren: 1982
Advocaat sinds: 2010
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING

Universiteit Utrecht: Nederlands recht, accent privaatrecht (2008)

Universiteit Utrecht: Recht & Onderneming (2008)

Grotius Academie Arbeidsrecht (2015 cum laude) 

SPECIALISMEN
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De sectie arbeidsrecht van De Voort Advocaten | Mediators is de grootste op dit gebied in de regio. Dat betekent dat er veel kennis aanwezig is en gedeeld wordt. Samenwerken is vanzelfsprekend. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn toegankelijk. Zij werken op een hoog kwalitatief niveau.

Wetenschappelijke binding

De arbeidsrechtsectie is een sterk en gedreven team met wetenschappelijke binding. Zij deelt haar kennis met anderen door publicaties in vakbladen, zoals JIN, ArbeidsRecht en PS Documenta. Ook hebben onze arbeidsrechtadvocaten diverse boeken op hun naam staan, zoals Tekst en Toelichting Wet Werk en Zekerheid en het toonaangevende boek Individueel Arbeidsrecht. Ook wordt actief als kernredactie en auteurs meegewerkt aan het product SDU Opmaat Arbeidsrecht. De leden van de sectie zijn tevens (actief) lid van specialistenverenigingen, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Bijzondere specialisaties

Uiteraard voert de sectie de algemene arbeidsrechtpraktijk, zoals adviseren en procederen in zaken rondom ziekte, ontslag, concurrentiebeding, de statutair bestuurder, cao-recht, fusies, overnames of reorganisaties. De arbeidsrechtsectie kent bovendien vier bijzondere expertises, die zij op het hoogste kennisniveau uitoefent. Dit betreft:

 1. Pensioenrecht
 2. Privacyrecht 
 3. Ambtenaren- en onderwijsrecht, inclusief normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
 4. Arbeidsomstandigheden- & arbeidstijdenrecht.

Onze kennis op het gebied van medezeggenschap is gebundeld in een aparte sectie. Hetzelfde geldt voor onze ervaring in het vakgebied van mediation.

Neem contact op met de sectie arbeidsrecht >

Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

Sport en recht

Sport en recht

Tuchtrecht, verenigingsrecht, aansprakelijkheid, sponsorcontracten en transfer van sporters. Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland beschikt De Voort Advocaten | Mediators over een interdisciplinaire branchegroep sportrecht. Alle juridische vraagstukken rondom sport worden door de branchegroep sportrecht behandeld.

Toonaangevend op het gebied van sportrecht

Onze sportrecht advocaten kennen bij uitstek de juridische aspecten, maar ook de cultuur van de sport(organisatie). De advocaten van de branchegroep sportrecht beschikken naast juridische kennis, ook over affiniteit met de sport. De meeste advocaten zijn actief binnen (internationale) sport- en sportondersteunende organisaties. Bovendien is de branchegroep sportrecht veelvuldig betrokken bij het uitdragen en ontwikkelen van het vakgebied sportrecht. Zo wordt actief bijgedragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Sport en Recht en worden veel opleidingen en publicaties verzorgd. De branchegroep is op het gebied van sportrecht toonaangevend.

Vanuit de sectie verschenen ondermeer het boek Capita Sportrecht en het boek Encyclopedia Sports Law: the Netherlands. Voorts is de sectie betrokken bij verschillende sportrecht initiatieven bij verschillende universiteiten.

Procedures

Wanneer nodig voeren advocaten van de branche sport en recht een procedure bij de rechtbank. Hierna zijn enkele gepubliceerde uitspraken te vinden.


Contactpersoon branchegroep sportrecht: dr. mr. Steven Jellinghaus

Neem contact met de sectie sportrecht >

Zorg en recht

Zorg en recht

Binnen het advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een omvangrijke knowhow aanwezig op het gebied van het gezondheidsrecht / zorgrecht. De dienstverlening binnen dit specifieke terrein van zorgrecht is breed in die zin dat het diverse rechtsgebieden betreft; aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht (vastgoed) en het medische tuchtrecht.

Advies zorgrecht
Onze zorgrecht advocaten geven advies c.q. dienstverlening bij dissociaties, de praktijkvoering binnen en buiten maatschapsverband en de advocaten adviseren/redigeren maatschaps- en toelatingscontracten. Maar ook in de verhouding tussen specialisten en ziekenhuis omtrent productie- en budgetafspraken met ziektekostenverzekeraars en de nieuwe honorering systematiek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Onze advocaten zorgrecht bieden ondersteuning bij wettelijke en beroepsaansprakelijkheden van individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook in de vrije praktijk of andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseren onze advocaten in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wordt de benodigde rechtsbijstand verleend bij tuchtrechtelijke procedures.

Ondernemingsraden en cliëntenraden
Tot slot begeleiden de advocaten van de branchegroep zorgrecht ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen en ziekenhuizen bij fusies of het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij indien nodig rechterlijke stappen worden ondernomen.

Neem contact op met de sectie zorgrecht >

AANDACHTSGEBIEDEN

 • Medezeggenschapsrecht: art. 26 en 36 WOR procedures
 • Sportrecht: doping en selectieprocedures 
 • Arbo en arbeidstijden

Lidmaatschappen

 • Bestuurslid Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Vereniging voor Sport en Recht
 • Vereniging Jonge Balie Breda
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging arbeidsrecht advocaten Breda / ’s-Hertogenbosch

Bijzonderheden

 • Docent aan de Universiteit van Tilburg
 • Bestuurslid (penningmeester) Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
 • Lid van Adviescommissie Sociale Begeleiding Tergooi Ziekenhuizen

Publicaties

 • International Encyclopedia of Laws Sport Law suppl. 57 The Netherlands, van Drongelen, H., Jellinghaus, S., Janssen, J. M. M. & Maessen, M. J. 2017 Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 112 p.
 • Annotatie Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 21-6-2016, Vluchtigingenwerk, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/211.
 • Medezeggenschap 'n medicijn, hoofdstuk 14, "medezeggenschap binnen de zorg en welzijnssector", Maklu 2016, (p. 209 e.v.).
 • Cliëntenraad en informatierecht, Janssen, J.M.M. & Maessen, K. (2015 juni) Zorg & Zeggenschap LOC, (pp. 30-31).
 • OR en fusies. Jellinghaus, S.F.H. & Janssen, J.M.M. (2015 mei), Alphen a.d. Rijn: B + B Vakmedianet BV, 165 p.
 • Psst, wat is jouw geheim: Grenzen aan geheimhouding. Jellinghaus, S.F.H. & Janssen, J.M.M. (2015 februari). OR informatie (pp. 10-11).
 • De positie van de OR van de andere kant. In Arjen van Halem (Ed.), Invloed op de vennootschap als uitdaging voor de ondernemingsraad (pp. 13-20). Jellinghaus, S.F.H. & Janssen, J.M.M. (2014 december).  Alphen a.d. Rijn: Vakmedianet. (strategie en beleid, 24).
 • Handboek cliëntenraden. Janssen, J.M.M. & Jellinghaus, S.F.H., Van Vliet, M. (2014 oktober), Alphen a.d. Rijn: B + B Vakmedianet BV, 254 p.
 • Een kwestie van selectie. Janssen, J.M.M. (2012 augustus) Sportlokaal VSG (pp. 32-33).
 • Bescherm de basis: meer halen uit de overlegvergadering. Jellinghaus, S.F.H. & Janssen, J.M.M. (2012 juli). OR informatie (pp. 18-19).

 

 

Registratie rechtsgebieden 

Jolande Janssen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag)

 

Deze registratie verplicht Jolande elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.