mevr. mr. Karen Maessen

Telefoon: 013 466 88 84
Fax: 013 466 88 66
E-mail: k.maessen@devoort.nl
Geboren: 1986
Advocaat sinds: 2012
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING

Universiteit van Tilburg (2010): Nederlands Recht
Specialisatieopleiding arbeidsrecht TMA (2017 cum laude)

 

SPECIALISMEN
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De sectie arbeidsrecht van De Voort Advocaten | Mediators is de grootste op dit gebied in de regio. Dat betekent dat er veel kennis aanwezig is en gedeeld wordt. Samenwerken is vanzelfsprekend. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn toegankelijk. Zij werken op een hoog kwalitatief niveau.

Wetenschappelijke binding

De arbeidsrechtsectie is een sterk en gedreven team met wetenschappelijke binding. Zij deelt haar kennis met anderen door publicaties in vakbladen, zoals JIN, ArbeidsRecht en PS Documenta. Ook hebben onze arbeidsrechtadvocaten diverse boeken op hun naam staan, zoals Tekst en Toelichting Wet Werk en Zekerheid en het toonaangevende boek Individueel Arbeidsrecht. Ook wordt actief als kernredactie en auteurs meegewerkt aan het product SDU Opmaat Arbeidsrecht. De leden van de sectie zijn tevens (actief) lid van specialistenverenigingen, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Bijzondere specialisaties

Uiteraard voert de sectie de algemene arbeidsrechtpraktijk, zoals adviseren en procederen in zaken rondom ziekte, ontslag, concurrentiebeding, de statutair bestuurder, cao-recht, fusies, overnames of reorganisaties. De arbeidsrechtsectie kent bovendien vier bijzondere expertises, die zij op het hoogste kennisniveau uitoefent. Dit betreft:

 1. Pensioenrecht
 2. Privacyrecht 
 3. Ambtenaren- en onderwijsrecht, inclusief normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
 4. Arbeidsomstandigheden- & arbeidstijdenrecht.

Onze kennis op het gebied van medezeggenschap is gebundeld in een aparte sectie. Hetzelfde geldt voor onze ervaring in het vakgebied van mediation.

Neem contact op met de sectie arbeidsrecht >

Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de grootsten in Nederland. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is werkzaam op het gebied van medezeggenschap. De sectie adviseert, ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden en bestuurders, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Ook in (semi-)publieke sector heeft de sectie talloze opdrachtgevers. Daarbij gaat het onder meer om ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Praktisch, snel en toegankelijk

Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Onze specialisten kijken dan ook niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar zij hebben ook oog voor de strategische en procesmatige aspecten daarvan. Zij zijn praktisch ingesteld, werken snel en zijn  toegankelijk. Binnen De Voort Advocaten | Mediators werken de leden van de sectie, indien nodig, samen met specialisten van andere secties, waaronder de sectie ondernemingsrecht.  

Bijzondere specialisaties

De sectie medezeggenschapsrecht heeft een aantal bijzondere specialisaties:

 

Adviseren en begeleiden

De sectie medezeggenschapsrecht vormt een sterk en gedreven team. Een greep uit de dienstverlening:

 • Beoordelen van de vraag  er een advies- of instemmingsrecht bestaat;
 • Ondersteunen in advies- of instemmingstrajecten;
 • Adviseren over het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren;
 • Begeleiden bij (het instellen van) Europese ondernemingsraden;
 • Bijstaan in internationaliseringsvraagstukken, zoals grensoverschrijdende overnames;
 • Opstellen van ondernemingsovereenkomsten;
 • Beoordelen van (OR-)reglementen;
 • Onderhandelen over, en opstellen en beoordelen van sociale plannen;
 • Verzorgen van cursussen op maat.

 

Procederen

In veel gevallen bereiken onze advocaten het doel in goed overleg. Als het nodig is, procederen zij. Een paar voorbeelden van gepubliceerde
uitspraken door de jaren heen:

 • Geen benoeming in tussentijdse vacature - ondernemingsraad van de Stichting Kalorama
  Lees meer >
 • Vervangende toestemming - Ondernemingsraad stichting Zeeuwland.
  Lees meer >
 • Zetelverdeling GOR-Rijk - Departementale Ondernemingsraad.
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Lees meer >
 • Overdracht van zeggenschap – Ondernemingsraad Uniface.
  Lees meer >
 • Enqueteprocedure - ondernemingsraad SRK
  Lees meer >
 • OR hoeft door bestuurder voorgedragen ondernemingsraadlid niet te benoemen.
  Lees meer >

  

Kennis delen

De sectie medezeggenschapsrecht is ook toonaangevend, omdat zij haar kennis met anderen deelt door publicaties in vakbladen, zoals OR Magazine, OR Basisdocumentatie, Rechtspraak voor Medezeggenschap, Ondernemingsrecht en FIP. Onze medezeggenschapsrechtadvocaten hebben diverse boeken op hun naam staan, waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden, publicaties in de Inzicht-reeks en het Handboek Cliëntenraden. Tevens is de sectie actief betrokken bij de website SDU Inzicht. Verder verzorgt de sectie jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen.

Contact

Telefoon: 013 466 88 88
E-mail en inschrijven nieuwsbrief: medezeggenschapsrecht@devoort.nl

Twitter
Linkedin

AANDACHTSGEBIEDEN

 • Arbo en arbeidstijdenwet
 • Medezeggenschapsstructuren
 • Collectief arbeidsrecht
 • Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA)

 

LIDMAATSCHAPPEN

 • Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging arbeidsrecht advocaten Breda / 's-Hertogenbosch
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Vereniging Jonge Balie Breda
 • Vereniging Jonge Arbeidsrechtadvocaten
 • Vereniging Ambtenaar en Recht 

BIJZONDERHEDEN

Auteur Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vakmedianet
Auteur Sdu Arbeidsrecht
Gastdocent medezeggenschapsrecht Tilburg University
Auteur PWnet

 

PUBLICATIES 

 • 'Medezeggenschap bij de overheid anno 2020', MvO 2020/1.3
 • Arbeidsrecht voor de Overheid verklaard, editie Rijk, Sdu 2019.
 • Wet arbeidsmarkt in balans, tekst en toelichting, Berghauser Pont Publishing 2019.
 • Annotatie ‘Schorsing van de WOR-bestuurder adviesplichtig?’ in Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) 2019/179.
 • Annotatie ‘Primaat van de politiek’ in Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2019/100.
 • ‘Annotatie Ktr. Zwolle over de beëindigingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste’, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2019, 05.
 • Normalisering van het ambtenarenrecht, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet 2019.
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), de rol van de ondernemingsraad, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet 2019.
 • ‘Annotatie HR Holland Casino, over medezeggenschapsrecht’, Tijdschrift ondernemingsrecht 2019, 03. OR en verkiezingen, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet 2018.
 • ‘Het adviestraject bij overnames, het schemergebied belicht’, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Deventer: Kluwer 2018.
 • ‘Annotatie Smallsteps, over overgang van onderneming en pre-pack’, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017, 07.
 • Normalisatie van het ambtenarenrecht, Vakmedianet, 2017.
 • ‘OR, vergeet de flexwerker niet’, OR-Informatie 2017, maart.
 • ‘Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht’, PW de Gids 2017-03.
 • Annotatie HvJ EU 22 juni 2017 (overgang van onderneming en pre-pack), Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017, nr. 7.
 • ‘Eigentijdse verkiezingen’, OR-Informatie 2017-01.
 • OR en collectief ontslag, Vakmedianet, 2016.
 • ‘Samenwerken aan preventie, wetsvoorstel wijziging Arbeidsomstandighedenwet’, OR-Informatie 2016, oktober.
 • Annotatie Kantonrechter Rotterdam 6 april 2016, over de procesbevoegdheid van de ondernemingsraad en het afwijken van een standaard-cao, Jurisprudentie in Nederland (JIN), september.
 • ‘Scholingsrecht van OR-leden, vier misverstanden opgelost’, OR-Informatie 2016, nr. 6. Annotatie Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland  februari 2016, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/51.
 • ’De Wet werk en zekerheid en het opzegverbod voor werknemers die zich bezighouden met medezeggenschapsactiviteiten. Nog voldoende bescherming?’, PS Documenta 2015, nr. 16.
 • Maandelijkse publicaties in Rechtspraak voor Medezeggenschap over ambtenarenrecht, arbeidsrecht en medezeggenschap.
 • ‘Cliëntenraad en informatierecht’, Zorg & Zeggenschap 2015, nr. 32.
 • ‘België lonkt, buitenlandse pensioenfondsen aantrekkelijk alternatief?’, OR-informatie 2014, nr. 11.
 • Wet werk en zekerheid, Tekst en toelichting, Berghauser Pont Publishing 2014.
 • Annotatie Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 27-2-2014, OR Fundis, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2014/54.
 • Collectief arbeidsrecht, handleiding voor de praktijk, Vakmedianet, 2013.
 • ‘Cliëntenraad niet langer representatief’, Zorg & Zeggenschap 2013, nr. 25.
 • ‘Over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming’, ArbeidsRecht 2013.
 • Annotatie Hof ’s-Gravenhage 29-11-2011, OR Stena Line, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2012/2.
 • ‘De civiele aansprakelijkheid van scholen voor kwalitatief ondeugdelijk onderwijs’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2012.

Registratie rechtsgebieden

Karen Maessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag)
 • Ambtenarenrecht

 

Deze registratie verplicht Karen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.