mr. Bram Vermue

Telefoon: 013 466 88 19
Fax: 013 466 88 66
E-mail: b.vermue@devoort.nl
Geboren: 1986
Advocaat sinds: 2011
Partner sinds: 2019
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING

Universiteit van Tilburg (2010): Nederlands Recht, Privaatrecht
INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding (2018): Insolventierecht, Cum Laude

SPECIALISMEN
Insolventierecht

Insolventierecht

Faillissementen, surseances van betaling en toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, alsook financiering en zekerheden. Voor bedrijven die (financieel) geherstructureerd moeten worden en ondernemingen die te maken hebben met financiële problemen met toeleveranciers en afnemers. Onze advocaten insolventierecht treden ook op als adviseur voor banken en crediteuren, regelmatig als curator in faillissement of als bewindvoerder in surseances van betaling.

Pre-pack

Het faillissement wordt al enkele decennia met succes gebruikt als reorganisatie instrument. Maar het kan beter, vanaf 2011 vindt reeds bij enkele rechtbanken in Nederland de pre-pack praktijk plaats. Hier stelt de rechtbank op verzoek van een ondernemer in zwaar weer een stille bewindvoerder, of thans: 'de beoogd curator', aan die met de ondernemer en zijn adviseurs naar de overlevingskansen van de onderneming kijkt, al dan niet via een faillissement.

Lees meer over de pre-pack >

Contactpersoon insolventierecht: mr. R. Hermsen

Neem contact op met de sectie insolventierecht >

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, advisering omtrent keuze van ondernemingsvorm en omtrent onderlinge verhoudingen binnen vennootschappen en tussen aandeelhouders behoren tot de specialisaties binnen de sectie ondernemingsrecht. Maar ook het opstellen en beoordelen van diverse contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en agentuurovereenkomsten, het opstellen van algemene voorwaarden, het uitvoeren van een juridisch due diligence onderzoek of quick scan en het adviseren omtrent financieringsconstructies. Tenslotte behoren eveneens het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht tot de aandachtsgebieden van onze ondernemingsrecht advocaten.

EALG-netwerk
Onze samenwerking binnen het EALG-netwerk maakt het mogelijk om grensoverschrijdend te werken. Onze advocaten staan naast grote ondernemingen met name het midden- en kleinbedrijf, waaronder ook startende ondernemers, bij.

Contactpersoon sectie ondernemingsrecht: mr. Ruud Hermsen

Neem contact op met de sectie ondernemingsrecht >

Lidmaatschappen

Vereniging Jonge Balie Breda

Bijzonderheden

  • Lid bestuur maatschap De Voort Advocaten | Mediators;
  • Publicaties: Wetenschap en de pauliana na HR ABN AMRO/Van Dooren q.q. III, Tijdschrift voor Insolventierecht 2011/9 (Deventer: Kluwer)
  • Winnaar Miel Bogaertsprijs 2011: prijs voor beste afstudeerscriptie op het gebied van insolventierecht (prijs is door Bogaerts & Groenen advocaten in het leven geroepen)

Registratie rechtsgebieden 

Bram Vermue heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

 

Deze registratie verplicht Bram elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.