mr. Carlo Morsink

Telefoon: 013 466 88 62
Fax: 013 466 88 66
E-mail: c.morsink@devoort.nl
Geboren: 1984
Advocaat sinds: juridisch medewerker
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING
  • Univsersiteit van Tilburg (2011): Rechtsgeleerdheid (Recht & Management)
SPECIALISMEN
Vastgoed, Bouw en Overheid

Vastgoed, Bouw en Overheid

Onze advocaten van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid onderhandelen, adviseren en procederen onder andere over:

Vastgoed:
-         koop en verkoop van onroerend goed
-         huurrecht en huurincasso (onbebouwd, winkelruimte, bedrijfsruimte)
-         verbintenissenrecht
-         burenrecht
-         erfpacht
-         appartementsrecht (vereniging van eigenaren)

Bouw:
-         projectontwikkeling
-         bouwrechtelijke contracten (UAV, UAV-GC, DBM, BIM, e.d.)
-         geschillen in de bouw (raad van arbitrage)

Overheid (gemeenten, provincie, rijksoverheid, en andere overheids-
instanties):
-         aanbesteding
-         aansprakelijkheid wegens onjuiste besluiten of gedragingen
-         bestuursrecht
-         vergunningen (bouwen, gebruik, milieu, evenementen)
-         bestemmingsplannen
-         omgevingsrecht
-         projectontwikkeling
-         onteigening en andere instrumenten van grondbeleid
-         subsidies
-         handhaving en sancties (boete).

Wie te maken krijgt met vastgoed, komt er al snel achter dat vele aspecten juridisch complex zijn.

Door de opbouw van onze sectie kunnen wij u de specialistische kennis bieden die nodig is voor de behandeling van uw vraag. Waar nodig worden onze krachten gebundeld, of werken we samen met fiscalisten en notariaat.

De sectie Vastgoed, Bouw & Overheid kenmerkt zich door een gedreven team dat erop gebrand is uit te blinken in wat zij doet.

Van het brede werkterrein van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid maken zowel overheden als ondernemingen én particulieren gebruik. Elke kwestie, groot of klein, behandelen wij graag voor u.

Onze sectie bestaat uit de advocaten:
-         mr. Angela Coppelmans
-         mr. Tim Delmée
-         mr. drs. Els Huisman
-         mr. Amy van Wanrooij

Contactpersoon van onze sectie is: mr. Angela Coppelmans