mr. drs. Dirk Hensen

Telefoon: 013 466 88 18
Fax: 013 466 88 66
E-mail: d.hensen@devoort.nl
Geboren: 1985
Advocaat sinds: 2014
Vreemde talen: Engels
OPLEIDING
  • Erasmus Universiteit Rotterdam (2012): Nederlands Recht
  • Erasmus Universiteit Rotterdam (2012): Bedrijfseconomie
SPECIALISMEN
Insolventierecht

Insolventierecht

Faillissementen, surseances van betaling en toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, alsook financiering en zekerheden. Voor bedrijven die (financieel) geherstructureerd moeten worden en ondernemingen die te maken hebben met financiële problemen met toeleveranciers en afnemers. Onze advocaten insolventierecht treden ook op als adviseur voor banken en crediteuren, regelmatig als curator in faillissement of als bewindvoerder in surseances van betaling.

Pre-pack

Het faillissement wordt al enkele decennia met succes gebruikt als reorganisatie instrument. Maar het kan beter, vanaf 2011 vindt reeds bij enkele rechtbanken in Nederland de pre-pack praktijk plaats. Hier stelt de rechtbank op verzoek van een ondernemer in zwaar weer een stille bewindvoerder, of thans: 'de beoogd curator', aan die met de ondernemer en zijn adviseurs naar de overlevingskansen van de onderneming kijkt, al dan niet via een faillissement.

Lees meer over de pre-pack >

Contactpersoon insolventierecht: mr. R. Hermsen

Neem contact op met de sectie insolventierecht >

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, advisering omtrent keuze van ondernemingsvorm en omtrent onderlinge verhoudingen binnen vennootschappen en tussen aandeelhouders behoren tot de specialisaties binnen de sectie ondernemingsrecht. Maar ook het opstellen en beoordelen van diverse contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en agentuurovereenkomsten, het opstellen van algemene voorwaarden, het uitvoeren van een juridisch due diligence onderzoek of quick scan en het adviseren omtrent financieringsconstructies. Tenslotte behoren eveneens het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht tot de aandachtsgebieden van onze ondernemingsrecht advocaten.

EALG-netwerk
Onze samenwerking binnen het EALG-netwerk maakt het mogelijk om grensoverschrijdend te werken. Onze advocaten staan naast grote ondernemingen met name het midden- en kleinbedrijf, waaronder ook startende ondernemers, bij.

Contactpersoon sectie ondernemingsrecht: mr. Ruud Hermsen

Neem contact op met de sectie ondernemingsrecht >

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

In feite vormt het aansprakelijkheidsrecht de bottleneck waar het in de advocatenpraktijk in de breedste zin des woords om draait. Zonder aansprakelijkheid geen recht op vergoeding van schade. Waar gesproken wordt over aansprakelijkheid komt ook het verzekeringsrecht om de hoek kijken. De vakgebieden aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht gaan hand in hand.

Specialistische kennis aansprakelijkheidsrecht
Voordat  aansprakelijkheid is gevestigd, dienen binnen elk specifiek vakgebied (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ongevallenrecht) de nodige drempels te worden genomen. De praktijk leert dat de normen voor aansprakelijkheid nogal uiteen lopen. Het is dus zaak om specialistische kennis over aansprakelijkheidsrecht in huis te hebben. Deze kennis hebben de advocaten van De Voort Advocaten | Mediators in huis. Vanuit de branchegroep aansprakelijkheidsrecht worden binnen De Voort Advocaten | Mediators voor de verschillende rechtsgebieden kennis en know how aangedragen, gebundeld en gemonitord, zodat kwaliteit gewaarborgd is.

Contactpersoon branchegroep aansprakelijkheidsrecht: mr. Dirk Hensen. Neem contact op met mr. Dirk Hensen via d.hensen@devoort.nl of via telefoonnummer: 013 - 466 88 30.

 

Lidmaatschap

lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten

Registratie rechtsgebieden 

Dirk Hensen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Burgerlijk procesrecht

 

Deze registratie verplicht Dirk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.