mr. Ruud Hermsen

Telefoon: 013 466 88 31
Fax: 013 466 88 66
E-mail: r.hermsen@devoort.nl
Geboren: 1955
Advocaat sinds: 1982
Vreemde talen: Engels, Duits
OPLEIDING
  • Radboud Universiteit Nijmegen (1981): Nederlands Recht
  • Specialisatieopleiding Insolventierecht Grotius Insolad (1995/1996)
  • Erasmus Universiteit (2004): Financiële Economie Curatoren
SPECIALISMEN
Insolventierecht

Insolventierecht

Faillissementen, surseances van betaling en toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, alsook financiering en zekerheden. Voor bedrijven die (financieel) geherstructureerd moeten worden en ondernemingen die te maken hebben met financiële problemen met toeleveranciers en afnemers. Onze advocaten insolventierecht treden ook op als adviseur voor banken en crediteuren, regelmatig als curator in faillissement of als bewindvoerder in surseances van betaling.

Pre-pack

Het faillissement wordt al enkele decennia met succes gebruikt als reorganisatie instrument. Maar het kan beter, vanaf 2011 vindt reeds bij enkele rechtbanken in Nederland de pre-pack praktijk plaats. Hier stelt de rechtbank op verzoek van een ondernemer in zwaar weer een stille bewindvoerder, of thans: 'de beoogd curator', aan die met de ondernemer en zijn adviseurs naar de overlevingskansen van de onderneming kijkt, al dan niet via een faillissement.

Lees meer over de pre-pack >

Contactpersoon insolventierecht: mr. R. Hermsen

Neem contact op met de sectie insolventierecht >

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, advisering omtrent keuze van ondernemingsvorm en omtrent onderlinge verhoudingen binnen vennootschappen en tussen aandeelhouders behoren tot de specialisaties binnen de sectie ondernemingsrecht. Maar ook het opstellen en beoordelen van diverse contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en agentuurovereenkomsten, het opstellen van algemene voorwaarden, het uitvoeren van een juridisch due diligence onderzoek of quick scan en het adviseren omtrent financieringsconstructies. Tenslotte behoren eveneens het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht tot de aandachtsgebieden van onze ondernemingsrecht advocaten.

EALG-netwerk
Onze samenwerking binnen het EALG-netwerk maakt het mogelijk om grensoverschrijdend te werken. Onze advocaten staan naast grote ondernemingen met name het midden- en kleinbedrijf, waaronder ook startende ondernemers, bij.

Contactpersoon sectie ondernemingsrecht: mr. Ruud Hermsen

Neem contact op met de sectie ondernemingsrecht >

Aandachtsgebieden

  • Fusies en bedrijfsovernames
  • Financiering en zekerheden

Lidmaatschappen

Insolad Vereniging van Insolventie Advocaten

Bijzonderheden

  • Lid sectie ondernemingsrecht De Voort Advocaten | Mediators
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Prisé d'Eau Golf Holding B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen DS Smith Packaging Netherlands B.V. te Eerbeek

Registratie rechtsgebieden

Ruud Hermsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht 
  • Insolventierecht (Faillissement en Surseance van betaling)

 

Deze registratie verplicht Ruud elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.