Voorts Citeren wij

Komt uw onderneming door de juridische keuring?
Doe de Ondernemings-APK

's Winters laat u uw leidingen checken door een loodgieter, u laat jaarlijks de CV ketel reinigen en u brengt uw auto periodiek naar de garage om de veiligheid te checken. Maar hoe staat het met uw juridische huishouden binnen uw bedrijf? Is deze recent gecontroleerd en bent u geweerd tegen onaangename verrassingen?

De Voort Advocaten | Mediators behoedt u voor verrassingen door de Ondernemings-APK uit te voeren. Dit is een speciaal ontwikkelde check-up om de juridische huishouding eens goed door te lichten. Het 'APK-rapport' laat zien wat er eventueel aangepast moet worden en wat de kosten daarvoor zijn. U kunt zich daarna weer met een gerust hart bezig houden met uw core business.

Zeker wanneer de economische crisis invloed heeft op uw bedrijf is het aan te raden tijdig uw juridische huishouden te laten controleren. Speciaal voor deze bedrijven, die zich in de zogeheten 'Twilight-zone' bevinden, hebben we de '5 voor 12'-module als onderdeel van de Ondernemings-APK.

Basis Ondernemings-APK

 • Kennismakingsgesprek
 • Beoordeling documenten:
  - Structuur en rechtsvorm
  - Algemene voorwaarden en klantovereenkomsten (opdracht/order)
  - Management, geldleningen, service level agreement en rekening
    courantovereenkomsten en zekerheden
  - Huur- en arbeidsovereenkomsten
  - Notulen AvA m.b.t. besluiten over jaarrekeningen, dividend, financiële positie
 • APK-rapport
 • Adviesgesprek en offerte
 • Jaarlijkse evaluatie


5 voor 12-module

 • Beoordeling financiële risico's (o.a. positie bestuurder, reorganisatiemogelijkheden, zekerheden, borgtocht, melding betalingsonmacht en uitkeringstest bij dividend) 


Kosten Ondernemings-APK
De Ondernemings-APK kost €750,- (excl. BTW).

Voor wie is de Ondernemings-APK?

Ondernemers die zich liever met hun core business bezighouden dan met hun juridische huishouding. 

mr. Floor Semil-Wertenbroek - advocaat ondernemingsrecht De Voort Advocaten | Mediators TilburgIndien u gebruik wilt maken van deze Ondernemings-APK of meer informatie wenst, neem dan contact op met mr. Floor Wertenbroek (f.wertenbroek@devoort.nl), zij is advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht.


Naast de Ondernemings-APK biedt De Voort Advocaten | Mediators ook de Starters-APK, de juridische basis voor startende ondernemers, de Alimentatie-APK om uw te ontvangen of te betalen alimentatie opnieuw te berekenen na een verandering van de situatie en de Huwelijkse voorwaarden-APK om uw huwelijksvermogensregime onder de loep te nemen.

To be OR not to be
Onze specialisten staan uw ondernemingsraad bij.

De sectie medezeggenschap van De Voort behoort tot de grootste dienstverleners op dit rechtsgebied in Nederland. Wij begeleiden en ondersteunen medezeggenschapsorganen, zowel in de private als in de publieke sector. Daarbij kijken wij niet alleen naar juridische aspecten, maar brengen wij eveneens de strategische en procesmatige onderdelen in beeld. Er wordt regelmatig interdisciplinair samengewerkt, bijvoorbeeld met organisatieadviseurs, trainers en fiscalisten.

 

Korte lijnen
Wij begeleiden onder meer bij adviestrajecten, ontwikkelen medezeggenschapsstructuren, stellen ondernemingsovereenkomsten op en maken c.q. beoordelen sociale plannen. In voorkomende gevallen wordt er ook geprocedeerd. Hiernaast adviseren wij op het gebied van pensioenen (deelnemersraden), begeleiden we medezeggenschapsraden (onderwijs) en cliëntenraden (zorg). De leidraad is korte lijnen en duidelijke praktische adviezen.

 

Toonaangevend in Nederland
Op dit rechtsgebied zijn we toonaangevend in Nederland. We delen deze kennis door veel publicaties in vakbladen, het geven van lezingen en het schrijven van boeken (waaronder het toonaangevende boek Wet op de Ondernemingsraden (uitgeverij Paris) en publicaties in de Inzicht-reeks).
Goed vast in omgevingsrecht?
De sectie vastgoed & overheden wijst u de weg.
Omgevingsrecht is een heel breed rechtsgebied met veel verschillende wetten en regels. Niet verwonderlijk dat u daar zelf niet altijd uitkomt. Door jarenlange ervaring met veel verschillende partijen hebben wij een sectie in huis die hoogwaardige specialistische kennis heeft opgebouwd op dit gebied.

 

Project- en gebiedsontwikkeling, PPS, het hele traject van onderhandelen, aankoop en verkoop van gronden of gebouwen, vergunningverlening, exploitatieovereenkomsten, grondbeleid, alsmede het hele (privaatrechtelijke) bouwproces zijn voor ons bekend terrein. Maar ook: onteigening, voorkeursrechten, bouwcontracten, huurrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en de vele werkterreinen die betrekking hebben op onroerend goed, (Europese) aanbestedingen en staatssteun. Eveneens zijn we met andere terreinen van het sectorale ruimtelijke bestuursrecht (geluid, flora en fauna e.d.) en het algemene bestuursrecht (Awb, subsidies e.d.) vertrouwd.

 

Van dit zeer brede werkterrein maken zowel overheden als (bouw)bedrijven, architecten én particulieren dankbaar gebruik.
Zegt het #de_voort advocaten | mediators
Samen uitblinken. Wij de juridische zaken.
u de ruimte om te doen waar u goed in bent!

Sinds 2011 heet ons advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators. Dit omdat we na tien succesvolle jaren vinden dat deze naam en huisstijl meer recht doet aan onze werkwijze: helder, bondig en doortastend. Het draait hierbij om u. Een sterk team van gedreven specialisten staat als één man op de bres voor uw belangen. ‘Samen uitblinken’ noemen we dat. Wij in juridische zaken en u in waar u goed in bent.

Hoe we dat doen? Dat leggen we u graag uit onder het genot van een kop koffie. Bent u al cliënt bij ons? Ook dan bent u van harte welkom. We willen u graag bedanken voor uw blijvende vertrouwen in ons als uw juridische adviseurs. Van u vragen we niets meer dan zegt het #de_voort!

Deel uw vragen of opmerkingen via Twitter met: #de_voort

Wordt de ondernemingsraad gehoord?
De Voort zet de toon!

De Voort ondersteunt medezeggenschapsorganen en/of directies die met medezeggenschap worden geconfronteerd. We doen dit zowel in de private als publieke sector.

We helpen u met de juridische aspecten. Daarnaast brengen we de strategische en procesmatige onderdelen in beeld. Er wordt interdisciplinair samengewerkt met bijvoorbeeld organisatieadviseurs, trainers en fiscalisten.

Wij begeleiden onder meer bij adviestrajecten, ontwikkelen medezeggenschapsstructuren, stellen ondernemingsovereenkomsten op en maken c.q. beoordelen sociale plannen.
Hiernaast adviseren wij op het gebied van pensioenen (deelnemersraad), begeleiden we medezeggenschapsraden en cliëntenraden.

De draad kwijt bij arbeidsconflicten?
De voort ontrafelt de kluwen!

Soms zijn arbeidsconflicten onvermijdelijk. De kans is dan groot dat u verstrikt raakt in juridisch getouwtrek. De Voort helpt u in zo’n geval de kluwen te ontrafelen.

Liever nog voorkomen we conflicten door u met ijzersterke contracten en helder advies te begeleiden bij alle facetten van het arbeidsrecht. Van indiensttreding tot ontslag. Doe gerust een beroep op onze expertise en neem contact op met De Voort Advocaten | Mediators.

1 Reactie op De draad kwijt bij arbeidsconflicten?
Luuk
juni 29, 2011 om 10:34

Contractueel gereutel daar loopt niemand warm voor. Voor mij persoonlijk zijn contracten vervelende kost. Fijn om iemand te kennen die er wel raad mee weet. Luuk

#klagen op twitter over je baas
Is uw bedrijf in ‘social’ media vogelvrij verklaard?!

De 'nieuwe media' bieden kansen maar ook bedreigingen voor organisaties. Wie staat er in zijn recht als de scheidslijnen tussen privé en zakelijke berichten op sociale media vervagen?

Waar ligt de grens tussen het geven van een persoonlijke opinie en het bewust verspreiden van leugens of geruchten om iemand schade toe te brengen?

De Voort Advocaten | Mediators helpt ondernemers met heldere antwoorden op de social media vraagstukken.

1 Reactie op #klagen op twitter over je baas
John
juni 22, 2011 om 13:51

Kan lastig zijn. Hoe leg je zoiets contractueel goed vast? Of doe je dat aan de hand van reglementen? Groet John.

GEEF EEN REACTIE