Ondernemings-APK

Komt uw onderneming door de juridische keuring?

Verantwoord ondernemen begint met de APK
's Winters laat u uw leidingen checken door een loodgieter, u gaat jaarlijks naar de tandarts en u brengt uw auto periodiek naar de garage om de veiligheid te checken. Maar hoe staat het met uw juridische huishouden binnen uw bedrijf? Is deze recent gecontroleerd en bent u geweerd tegen onaangename verrassingen en financiële risico's?


De Voort Advocaten | Mediators behoedt u hiervoor door de Ondernemings-APK uit te voeren. Dit is een speciaal ontwikkelde check-up om de juridische huishouding eens goed door te lichten. Het 'APK-rapport' laat zien wat er eventueel aangepast moet worden en wat de kosten daarvoor zijn. U kunt zich daarna weer met een gerust hart bezig houden met uw core business.

5 voor 12-module
De APK is vooral aan de orde wanneer de economische crisis invloed heeft op uw bedrijf. Het is aan te raden tijdig uw juridische huishouden te laten controleren. Speciaal voor deze bedrijven, die zich in de zogeheten 'Twilight-zone' bevinden, is er de '5 voor 12'-module.Basis Ondernemings-APK

 • Kennismakingsgesprek
 • Beoordeling documenten:
  - Structuur en rechtsvorm
  - Algemene voorwaarden en klantovereenkomsten (opdracht/order)
  - Management, geldleningen, service level agreement en rekening
    courantovereenkomsten en zekerheden
  - Huur- en arbeidsovereenkomsten
  - Notulen AvA m.b.t. besluiten over jaarrekeningen, dividend, financiële positie
 • APK-rapport
 • Adviesgesprek en offerte
 • Jaarlijkse evaluatie


5 voor 12-module

 • Beoordeling financiële risico's (o.a. positie bestuurder, reorganisatiemogelijkheden al dan niet via een faillissement of door middel van een pre-pack, zekerheden, borgtocht, melding betalingsonmacht en uitkeringstest bij dividend)

 

Kosten Ondernemings-APK
De Ondernemings-APK kost €750,- (excl. BTW).

Voor wie is de Ondernemings-APK?

Ondernemers die zich liever met hun core business bezighouden dan met hun juridische huishouding. 

mr. Floor Semil-Wertenbroek - advocaat ondernemingsrecht De Voort Advocaten | Mediators TilburgIndien u gebruik wilt maken van deze Ondernemings-APK of meer informatie wenst, neem dan contact op met mr. Floor Wertenbroek (f.wertenbroek@devoort.nl), zij is advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

Download hier de informatie van de Ondernemings-APK in een pdf-bestand > 

Naast de Ondernemings-APK biedt De Voort Advocaten | Mediators ook de Starters-APK, de juridische basis voor startende ondernemers, de Alimentatie-APK om uw te ontvangen of te betalen alimentatie opnieuw te berekenen na een verandering van de situatie en de Huwelijkse voorwaarden-APK om uw huwelijksvermogensregime onder de loep te nemen.