Hoe Flex bent u?

Flexibilisering BV-recht en invoering wet bestuur en toezicht

De wetgeving over deHoe Flex bent u, flexibilisering BV-recht vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht, beter bekend als de (Wet) Flex B.V., is sinds 1 oktober 2012 in werking. Het B.V.-recht is op belangrijke punten gewijzigd.

De Flex B.V. is namelijk geen nieuwe vorm vennootschap, zoals vele ondernemers denken. De Flex B.V. is een vereenvoudiging ten opzichte van de oude wetgeving die geldt voor nieuwe B.V.’s, maar ook voor de bestaande B.V.’s. Toch zijn de risico’s niet te onderschatten. Een aantal belastende regels is weliswaar komen te vervallen, maar zo is de aansprakelijkheid voor de bestuurders aanzienlijk complexer en meer risicovol geworden. Ook de aandeelhouders moeten voortaan erg goed opletten, bijvoorbeeld als zij dividend wensen uit te laten keren.

Na een kwartaal nieuwe wetgeving zijn wij als De Voort Advocaten | Mediators al op een aantal onzekerheden en onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden van de Flex B.V. gestuit. Met de invoering van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht - op 1 januari 2013 -, naast de inwerkingtreding van de Flex B.V. willen wij u graag wijzen op de praktische kanten van de wetswijzigingen voor uw onderneming of voor de onderneming van uw klanten.

Wij hebben een brochure gemaakt met de meest in het oog springende en relevante nieuwe kansen en risico’s van de nieuwe wetgeving. De brochure 'Hoe Flex bent u?' kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor Semil-Wertenbroek.