Voorts Citeren wij

Welcome
Vakantiedagen na 6 maanden foetsie?
De voort weet raad met de nieuwe Vakantiewetgeving.

Vanaf 1 januari 2012 dienen de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opgenomen te worden. Daarnaast hebben zowel gezonde als langdurig zieke werknemers voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen.

Een fulltime werknemer heeft recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Naast deze dagen hebben de meeste werknemers recht op extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) die zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nu na vijf jaar. Dit gaat veranderen. Vanaf 2012 verjaren slechts de bovenwettelijke vakantiedagen na vijf jaar. Wettelijke vakantiedagen moeten uiterlijk binnen zes maanden na het einde van een kalenderjaar opgenomen zijn. Daarna ben je overgebleven dagen kwijt, tenzij je door je baas niet in staat bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen. Ook is het mogelijk de vervaltermijn te verlengen in onderling overleg met je baas.

Daarnaast krijgen werknemers die langdurig ziek zijn voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu bouw je als zieke werknemer alleen wettelijke vakantiedagen op tijdens de laatste zes maanden van je ziekte. Voortaan hebben alle werknemers recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.

De nieuwe regeling wijst er tevens beter op dan nu dat ziekte een werknemer niet beperkt om vakantiedagen op te nemen.

Hoe scoor jij als baas op radio 538?
De voort draagt bij aan een goede afstemming
tussen zender en ontvanger

U wordt door een medewerker van uw bedrijf op Radio 538 voorgedragen voor dé ‘bad-boss-award’. Mag dat? Kunt u zich hier juridisch tegen beschermen?

De vraag is waar de grens ligt tussen het geven van een persoonlijke opinie en het bewust verspreiden van leugens of geruchten om iemand schade toe te brengen.

De Voort Advocaten | Mediators helpt ondernemers met heldere antwoorden.

Zegt het #de_voort advocaten | mediators
Samen uitblinken. Wij de juridische zaken.
u de ruimte om te doen waar u goed in bent!

De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators gaat verder onder de naam: De Voort Advocaten | Mediators. Dit omdat we na tien succesvolle jaren vinden dat deze naam en huisstijl meer recht doet aan onze werkwijze: helder, bondig en doortastend. Het draait hierbij om u. Een sterk team van gedreven specialisten staat als één man op de bres voor uw belangen. ‘Samen uitblinken’ noemen we dat. Wij in juridische zaken en u in waar u goed in bent.

Hoe we dat doen? Dat leggen we u graag uit onder het genot van een kop koffie. Bent u al cliënt bij ons? Ook dan bent u van harte welkom. We willen u graag bedanken voor uw blijvende vertrouwen in ons als uw juridische adviseurs. Van u vragen we niets meer dan zegt het #de_voort!

Deel uw vragen, wensen of felicitaties via Twitter met: #de_voort

Wordt de ondernemingsraad gehoord?
De voort zet de toon!

De Voort ondersteunt medezeggenschapsorganen en/of directies die met medezeggenschap worden geconfronteerd. We doen dit zowel in de private als publieke sector.

We helpen u met de juridische aspecten. Daarnaast brengen we de strategische en procesmatige onderdelen in beeld. Er wordt interdisciplinair samengewerkt met bijvoorbeeld organisatieadviseurs, trainers en fiscalisten.

Wij begeleiden onder meer bij adviestrajecten, ontwikkelen medezeggenschapsstructuren, stellen ondernemingsovereenkomsten op en maken c.q. beoordelen sociale plannen.
Hiernaast adviseren wij op het gebied van pensioenen (deelnemersraad), begeleiden we medezeggenschapsraden en cliëntenraden.

De draad kwijt bij arbeidsconflicten?
De voort ontrafelt de kluwen!

Soms zijn arbeidsconflicten onvermijdelijk. De kans is dan groot dat u verstrikt raakt in juridisch getouwtrek. De Voort helpt u in zo’n geval de kluwen te ontrafelen.

Liever nog voorkomen we conflicten door u met ijzersterke contracten en helder advies te begeleiden bij alle facetten van het arbeidsrecht. Van indiensttreding tot ontslag. Doe gerust een beroep op onze expertise en neem contact op met De Voort Advocaten | Mediators.

1 Blog comments on De draad kwijt bij arbeidsconflicten?
Luuk
june 29, 2011 On 10:34

Contractueel gereutel daar loopt niemand warm voor. Voor mij persoonlijk zijn contracten vervelende kost. Fijn om iemand te kennen die er wel raad mee weet. Luuk

#klagen op twitter over je baas
Is uw bedrijf in ‘social’ media vogelvrij verklaard?!

De ‘nieuwe media’ bieden kansen maar ook bedreigingen voor organisaties. Wie staat er in zijn recht als de scheidslijnen tussen privé en zakelijke berichten op sociale media vervagen?

Waar ligt de grens tussen het geven van een persoonlijke opinie en het bewust verspreiden van leugens of geruchten om iemand schade toe te brengen?

De Voort Advocaten | Mediators helpt ondernemers met heldere antwoorden op de social media vraagstukken.

1 Blog comments on #klagen op twitter over je baas
John
june 22, 2011 On 13:51

Kan lastig zijn. Hoe leg je zoiets contractueel goed vast? Of doe je dat aan de hand van reglementen? Groet John.

Chirurgenmes snijdt aan 3 kanten
Ook juridisch is honoreringssystematiek
specialistenwerk

De driehoeksverhouding tussen specialisten en ziekenhuis, het productie- en honorariumbudget met ziektekostenverzekeraars en de nieuwe honoreringssystematiek zorgt er voor dat gezondheidsrecht juridisch specialisten werk is.

De Voort Advocaten | Mediators werkt met chirurgische precisie aan deze maar ook andere zaken op gebied  van gezondheidsrecht.

Leave reply