2014

Nieuws uit het jaar
23 dec 2014 - Eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking
11 dec 2014 - Executoriale veiling van onroerende zaken vanaf 1 januari 2015 transparanter en toegankelijker
8 dec 2014 - Het gewijzigde Besluit omgevingsrecht: tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan wordt in de praktijk permanent!
17 okt 2014 - De aandeelhouder centraal
6 okt 2014 - Over de ondernemingsraad, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden