Ondernemingsraad en insolventie: licht in de duisternis!

Recente uitspraken van de HR en van het HvJ EU werpen licht op de vraag of de ondernemingsraad in faillissement en tijdens de pre-prack aanspraak kan maken op een adviesrecht ex art. 25 WOR, indien een doorstart plaatsvindt. Het antwoord daarop moet thans zijn: wel degelijk. De keerzijde daarvan is dat de ondernemingsraad zich bepaalde procedurele beperkingen moet laten welgevallen. Klik hier voor het volledige artikel.