De ondernemingsraad en de beloning van bestuurders

De afgelopen tijd is veel aandacht geweest voor de (top) beloningen van bestuurders van ondernemingen en de vraag of de stijgingen van deze beloningen wel in verhouding staan tot de loonsverhogingen van het overige personeel. In dat kader wordt per 1 januari 2019 de Wet op de ondernemingsraden gewijzigd. In ondernemingen waarin ten minste 100 personen werkzaam zijn, moet vanaf dan ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering worden gesproken over arbeidsvoorwaardelijke regelingen van het personeel en de hoogte en inhoud van deze regelingen van het bestuur van de onderneming.

De ondernemer verschaft daartoe inzicht in deze beloningsverhoudingen door een overzicht te verstrekken van de hoogte van de beloning van medewerkers in groepen van minimaal vijf.  Die verplichting staat nu ook al in de WOR, maar met de wijziging wordt beoogd dat deze informatie ook echt besproken
wordt.

Doel
Volgens de regering is het doel van de wijziging het ondersteunen van het gesprek tussen ondernemer en ondernemingsraad ten aanzien van topbeloningen. De discussie over dit onderwerp is gebaat bij openheid, juist ook binnen de ondernemingen zelf. De wetswijziging moet daartoe aanleiding geven. Daarnaast moet het een signaal zijn dat de overheid gehoor geeft aan de maatschappelijke discussie over bestuurdersbeloningen.

Kritiek
Door verschillende partijen worden kanttekeningen geplaatst bij de effectiviteit van deze regeling. Ondernemingsraden hebben nu namelijk ook al de mogelijkheid om dit onderwerp te bespreken met de bestuurder, maar maken daar nauwelijks gebruik van vanwege de drempel die zij hierbij ervaren. Volgens GroenLinks zou het bijvoorbeeld effectiever zijn de ondernemingsraad instemmingsrecht te geven over de beloning van topbestuurders wanneer de beloningsverschillen binnen de onderneming groter worden. De wetgever heeft die bevoegdheid echter bij de aandeelhoudersvergadering willen laten liggen. 

Aandeelhoudersvergadering NV
De beloning van bestuurders wordt vastgesteld door de aandeelhouders (waarbij de RvC ook een belangrijke rol speelt). Bij de een onderneming in de vorm van een NV heeft de ondernemingsraad spreekrecht op de aandeelhoudersvergadering, dit spreekrecht kan worden ingezet bij de vaststelling van de beloning van de bestuurders.

De toekomst zal moeten uitwijzen of deze wijziging inderdaad het beoogde effect heeft en de drempel wegneemt om over het onderwerp beloningsverhoudingen binnen de onderneming te spreken.

Dennis Schwartz