Privacy & Disclaimer

Disclaimer website De Voort Advocaten | Mediators

Deze disclaimer van De Voort Advocaten | Mediators (“De Voort”) ziet op gebruikers van de website (“u”). De website van De Voort vindt u op www.devoort.nl.

Naast deze disclaimer heeft De Voort de privacyverklaringen:

Contactgegevens
Deze disclaimer ziet op gebruik van de website van De Voort.
De contactgegevens van De Voort zijn:

De Voort Advocaten | Mediators
Bezoekadres: Professor Cobbenhagenlaan 75, 5037 DB Tilburg
Postadres: Postbus 414, 5000 AK Tilburg
KvK-nummer: 50810952

Telefoonnummer: 013 – 4668888
E-mailadres: privacy@devoort.nl
Website: www.devoort.nl

Tracking cookies
De Voort verzamelt, door middel van ‘tracking cookies’, gegevens omtrent uw gebruik van de website. Daarbij worden uw gegevens en uw bezoeken aan de website achterhaald. Deze gegevens zijn herleidbaar tot uw IP-adres en daarmee veelal tot de naam van uw internetprovider of uw bedrijfsnetwerk. De Voort gebruikt deze gegevens om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en om te waarborgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Ook kan De Voort op die manier de website op uw gebruik afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming
gevraagd voor het gebruik van tracking cookies.

De Voort gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar op het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Verstrekking van persoonsgegevens aan De Voort
U kunt uw persoonsgegevens slechts aan De Voort, of aan een aan De Voort verbonden persoon, verstrekken ‘via de website’ doordat u op een e-mailadres op de website klikt en daarna een e-mail verstuurt. Voor die gevallen verwijzen wij u naar de Privacyverklaring voor cliënten en andere partijen waarmee De Voort contact onderhoudt in het kader van of het verlengde van haar dienstverlening.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. De Voort heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. De Voort is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. De Voort is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Inhoud van en informatie op de website
De informatie op de website en de nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld zijn voor u gratis raadpleegbaar. De Voort garandeert niet dat de informatie op deze website en de nieuwsberichten volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren.

De Voort is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website en de nieuwsberichten, virussen op de website en de nieuwsberichten of het niet correct functioneren van de website en de nieuwsberichten. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, en de nieuwsberichten berusten uitsluitend bij De Voort. De Voort behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor.

U mag de website en nieuwsberichten en de gegevens op de website en nieuwsberichten uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en nieuwsberichten en de gegevens op de website en nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of nieuwsberichten of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Wijziging disclaimer
Deze disclaimer is opgesteld op 27 juni 2019 en kan worden gewijzigd. De gewijzigde disclaimer zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.