Arbeidstijdenwet & Arbeidstijdbesluit

Overzicht algemene bepalingen Arbeidstijdenwet & Arbeidstijdbesluit

Om medewerkers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, onveilig en ongezond werken bestaan regels over werktijden. De algemene regels hieromtrent zijn te vinden in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Aandacht voor deze regels is niet alleen in het belang van de medewerkers, maar ook in het belang van de werkgever. Gezonde arbeidstijden kunnen ziekteverzuim en bedrijfsongevallen beperken. Voorkomen is beter dan genezen!

In het schema hieronder hebben wij de algemene regels over arbeidstijden voor u op een rijtje gezet.

  1. De regels gelden niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor stagiaires, gedetacheerden en uitzendkrachten die binnen het bedrijf werkzaam zijn.
  2. Dit schema geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder. Er gelden specifieke regels voor jongeren en voor zwangere of pas bevallen vrouwen.
  3. Voor sommige medewerkers en in enkele situaties is de Arbeidstijdenwet niet geheel van toepassing. Deze groepen worden in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.
  4. Het Arbeidstijdenbesluit bevat specifieke regels voor bepaalde sectoren en beroepen, zoals voor brood- en banketbakkerij, defensie, horecabedrijf en verpleging en verzorging. Voor medewerkers in de vervoerssector gelden specifieke regels, die neergelegd zijn in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer. In dit overzicht zijn slechts de algemene regels meegenomen uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit en worden deze speciale categorieën buiten toepassing gelaten.

 

Arbeidstijd, pauzetijd, rusttijd en werken op zondag

    Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Afwijken via collectieve regeling* mogelijk?
Arbeidstijd Per dienst