Behoefte kinderen inkomen

Behoefte kinderen bij hogere gezinsinkomens

De Hoge Raad creëert veel ruimte voor maatwerk bij de vaststelling van de behoefte van kinderen bij bovenmodale gezinsinkomens! Zie bijgaand artikel van mr. Tineke Noordegraaf-van Dijke in Magna Charta Jurisprudence op de pagina’s 21 tot en met 30:

https://issuu.com/avdr/docs/magna_charta_jurisprudence_issue_00?e=4565876/34520867