De normalisering

De ambtenaar in het arbeidsrecht

Dinsdag 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer gestemd over het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Het wetsvoorstel is aangenomen: de leden van de fracties van de VVD, het CDA, 50PLUS, D66 en de PVV hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF en de SP stemden tegen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op 28 maart 2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2017, 123).

Het aannemen van het wetsvoorstel vormt een belangrijke stap: een deel van de ambtenaren zal in de toekomst een werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek worden. De ambtenaar heeft nu een (eenzijdige) publiekrechtelijke aanstelling en dat wordt een (tweezijdige) privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en overheidswerkgever in principe vrijelijk afspraken kunnen maken.. In het verlengde hiervan zal bij geschillen niet meer bezwaar en beroep kunnen worden ingesteld. Bij geschillen zal de gang naar de kantonrechter of naar een bij cao ingestelde geschillencommissie moeten worden gemaakt.

De rechtspositie van de ambtenaar wordt na de inwerkingtreding gevonden in de nieuwe Ambtenarenwet, het Burgerlijk Wetboek, af te sluiten cao’s, personeelshandboeken en de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn ook uitzonderingsgroepen aangewezen die dus een publiekrechtelijke aanstelling houden.

De inhoud van dit boekje bestaat uit een uitleg en toelichting van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, gevolgd door de tekst van de nieuwe Ambtenarenwet. Het boekje mag met bronvermelding vrijelijk worden verspreid binnen de medezeggenschap en daarbuiten. Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het overgangstraject en de invoering van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het boekje wordt bij belangrijke wijzigingen/aanvulling vernieuwd.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 4 mei 2017.

 

DOWNLOAD HIER HET BOEKJE IN PDF >

 

Drs. Johannes Kooistra
Senior trainer en adviseur CAOP
j.kooistra@caop.nl
@CAOPopleidingen 
 

Dr. mr. Steven Jellinghaus
Advocaat en mediator De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent Universiteit van Tilburg
s.jellinghaus@devoort.nl        
@steven_jel       


Mr. drs. Els Huisman       
Advocaat en De Voort Advocaten | Mediators    
e.huisman@devoort.nl        
@MZ_DeVoort

Drs. Kees Sparrius
Juridisch adviseur CAOP
k.sparrius@caop.nl