Van Werk Naar Werk

Het sociaal beleid in het perspectief van de medezeggenschap

VERSIE 2.6 - de tekst van dit boekje is afgesloten op 23 augustus 2016

De afgelopen maanden zijn in het Van Werk Naar Werk beleid Rijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Evenzo heeft er een belangrijke evaluatie plaatsgevonden. Dit alles rechtvaardigt een nieuwe versie van het boekje Van Werk Naar Werk. Wees up to date en download hieronder dit boekje

Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Sterker, de eerste verlenging van het VWNW-beleid is inmiddels ook een feit (Staatsblad 2015, nr. 519). Het beleid beoogt nu af te lopen per 31 december 2016. Partijen zijn druk bezig met de onderhandelingen over aanpassingen van dit beleid zodat er per 1 januari 2017 sprake zou kunnen zijn van bestendig in plaatst van tijdelijk beleid Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent.

Van Werk Naar Werk - versie 2.6

DOWNLOAD HIER HET BOEKJE 'VAN WERK NAAR WERK' IN PDF >

Inhoud

In hoofdstuk 1 leest u de juridische blik op het VWNW beleid. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de rol van de medezeggenschap bij het VWNW beleid. Hoofdstuk 3 geeft wat conclusies over het akkoord. Als bijlage 1 is de officiële tekst van de VWNW-overeenkomst zoals afgesloten op 11 april jl. als bijlage bij de inmiddels door het Ministerie uitgegeven circulaire gevoegd. Op 5 mei 2013 is de eerste versie van dit boekje verschenen. Naar aanleiding van de door het Ministerie op 7 juni 2013 uitgebrachte circulaire (als bijlage 1 aan dit boekje gehecht) is op 12 juli 2013 versie 2.1 verschenen. Zoals aangekondigd zou het ARAR ook nog worden gewijzigd bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad (2013, 540). Deze tekst is als bijlage 2 aan dit boekje gehecht. Reden voor versie 2.2. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder na de invoering van het VWNW beleid en is er zelfs op 11 juli 2014 in de Staatscourant verschenen het Instellingsbesluit EZ commissie monitoring VWNW (als bijlage bij dit boekje gevoegd) welke de taak heeft gekregen om de uitvoering van het VWNW  bij het departement te monitoren. Op 22 december 2014 is bij besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst de Beleidsregels vaststelling overtolligheid van werk naar werk beleid voor de Sector Rijk 2013-2015 (Staatscourant 2014, nr. 36770) en de Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid (Staatscourant 2014, nr. 36763) verschenen. Tot slot zijn er enkele afwijkende rechtspositieregels vastgesteld voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan (Staatsblad 2016, nr. 251). Deze regelingen zijn als bijlagen bij dit boekje gevoegd.

De inhoud van dit boekje wordt gevormd door de tekst van het sociaal beleid zoals afgesloten op 11 april, de circulaire d.d. 7 juni 2013, het gewijzigd  ARAR, de Beleidsregels vaststelling overtolligheid van werk naar werk beleid voor de sector Rijk en de vastgestelde afwijkende regels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan. Voor een gedeelte is het de interpretatie die wij hieraan geven. Voorts is in deze versie verwerkt de verlenging van het van VWNW beleid zoals afgesproken in het cao akkoord Rijk. Het boekje mag met bronvermelding vrijelijk worden verspreid.

Verspreiding boekje

Verspreid dit boekje binnen de medezeggenschap en daarbuiten. Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het overleg tussen medezeggenschap en zeggenschap. Het boekje wordt bij belangrijke wijzigingen/aanvulling vernieuwd. De relevante regelgeving is als bijlage aan dit boekje gehecht.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 23 augustus 2016.

Dr. mr. Steven Jellinghaus
Advocaat en mediator De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent Universiteit van Tilburg
s.jellinghaus@devoort.nl       
@steven_jel      

Drs. Bob Vermaak
Directeur e-Democracy en adviseur/consultant voor ondernemingsraden
bob.vermaak@gmail.com
@oradviezen

Mr. drs. Els Huisman       
Advocaat en De Voort Advocaten | Mediators    
e.huisman@devoort.nl        
@MZ_DeVoort