Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde 'vergoedingen en verstrekkingen' geven. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Per 1 januari 2020 hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden.

De werkgever & de werkkostenregeling

Het is als werkgever verstandig uw personeelsregelingen doorlopend te toetsen aan de mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt en waar nodig deze te wijzigen. Wat betekent de werkkostenregeling voor u? Wij bieden u een overzicht aan de hand van veel gestelde vragen en wij sluiten af met enkele praktische tips.

Versie 3.0, vernieuwd in mei 2020.


De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

Wat betekent de werkkostenregeling voor de organisatie? Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij? Wij bieden ondernemingsraden een kort overzicht aan de hand van veel gestelde vragen.

Versie 3.0, vernieuwd in mei 2020.