Secties:
Branches:

Zorg en recht

Binnen het advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een omvangrijke knowhow aanwezig op het gebied van het gezondheidsrecht / zorgrecht. De dienstverlening binnen dit specifieke terrein van zorgrecht is breed in die zin dat het diverse rechtsgebieden betreft; aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht (vastgoed) en het medische tuchtrecht.

Advies zorgrecht
Onze zorgrecht advocaten geven advies c.q. dienstverlening bij dissociaties, de praktijkvoering binnen en buiten maatschapsverband en de advocaten adviseren/redigeren maatschaps- en toelatingscontracten. Maar ook in de verhouding tussen specialisten en ziekenhuis omtrent productie- en budgetafspraken met ziektekostenverzekeraars en de nieuwe honorering systematiek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Onze advocaten zorgrecht bieden ondersteuning bij wettelijke en beroepsaansprakelijkheden van individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook in de vrije praktijk of andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseren onze advocaten in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wordt de benodigde rechtsbijstand verleend bij tuchtrechtelijke procedures.

Ondernemingsraden en cliëntenraden
Tot slot begeleiden de advocaten van de branchegroep zorgrecht ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen en ziekenhuizen bij fusies of het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij indien nodig rechterlijke stappen worden ondernomen.

Neem contact op met de sectie zorgrecht >