Ambtenarenrecht

Bijzondere 'tak van sport'

Normalisering rechtspositie van ambtenaren

Ambtenaren hebben als overheidsdienaren een aparte status, een afwijkende rechtspositie ten opzichte van werknemers. Die aparte status verandert. De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren is namelijk gepubliceerd. Deze wet moet per 1 januari 2020 in werking treden. De arbeidsverhoudingen bij de overheid worden daarmee zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van het civiele bedrijfsleven. Veel ambtenaren en overheidswerkgevers gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van bestuursrecht naar civielrecht. Van rechtspositieregeling naar cao. Wel blijft de Ambtenarenwet, in gewijzigde vorm, bestaan. Er zijn ook uitzonderingsgroepen, die hun publiekrechtelijke aanstelling behouden. Overheidswerkgevers en vakorganisaties zijn al aan de slag met de voorbereidingen, want er moet nu al rekening worden gehouden met de nieuwe Ambtenarenwet, bijvoorbeeld bij reorganisaties.

Specialistische kennis

Onze gespecialiseerde advocaten zijn zeer actief bezig met het ambtenarenrecht én de normaliseringswet. Zij hebben diverse publicaties daarover op hun naam staan, onder meer in de vakbladen PW De Gids en HR Overheid. Ook hebben zij de boeken Tekst & Toelichting Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren en Normalisatie van het ambtenarenrecht geschreven, evenals een gratis te downloaden e-book. Bovendien geven zij cursussen over de normaliseringswet, zowel aan juristen als aan HR-professionals, vakbonden en ondernemingsraden.

Onderscheidend ten opzichte van veel andere advocaten is dat ons team gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht én het arbeidsrecht. Dit maakt dat zij de gevolgen van de normaliseringswet als geen ander kunnen overzien. Ons team geeft duidelijke uitleg, praktische oplossingen en handige tips. Zij hebben de kennis en kunde in huis om ambtenaren, vakbonden, overheden en ondernemingsraden bij te staan, zowel in het bestaande als in het veranderende stelsel. Een greep uit de dienstverlening:

  • Implementatievraagstukken bij de invoering van de normaliseringswet
  • Begeleiding van wijzigingstrajecten in arbeidsvoorwaarden
  • Het voeren van een LAAC-procedure
  • Individuele bezwaar- en beroepsprocedures
  • Verzorgen van cursussen op maat
  • Beoordeling van het ‘primaat van de politiek’
  • Begeleiding in het medezeggenschapstraject, zoals een adviestraject of instemmingstraject.

Contact

Neem contact op voor meer informatie met één van onze gespecialiseerde advocaten: 

 

      Els Huisman ambtenarenrecht De Voort    
    dr. mr. Steven Jellinghaus
s.jellinghaus@devoort.nl
  mr. drs. Els Huisman
e.huisman@devoort.nl
   
             
    mr. Karen Maessen, specialist arbeidstijdenwet De Voort Advocaten | Mediators Tilburg   Karen Maessen advocaat     
    mr. Ineke van de Pas
i.vandepas@devoort.nl
  mr. Karen Maessen
k.maessen@devoort.nl 
   
             
         
    mr. drs. Manouk Milbou
m.milbou@devoort.nl