Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden

Arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenwet

Gezond en veilig werken is essentieel in iedere arbeidsverhouding. Om medewerkers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, onveilig of ongezond werken bestaat wet- en regelgeving. De arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet vormen de basis hiervan. 

Arbobeleid

De wet- en regelgeving geven onder meer aan op hoeveel pauze en rusttijd medewerkers recht hebben en wanneer het rooster bekend gemaakt dient te worden. In een schema heeft De Voort Advocaten | Mediators de algemene regels over arbeidstijden voor u op een rijtje gezet. De zorgplicht van de werkgever gaat echter verder dan het waarborgen van de regels over arbeidstijden. De werkgever dient tevens een arbobeleid te voeren. Dit arbobeleid moet aan een aantal vereisten voldoen en moet onder meer bestaan uit een risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook de ondernemingsraad heeft hierbij een belangrijke rol. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s en ziekteverzuim. Aandacht voor een goed arbobeleid leidt dus tot een win-winsituatie.

Wordt niet voldaan aan de regelgeving? Dat is niet zonder risico’s.

Als een werknemer een ongeval krijgt, kan dat tot de aansprakelijkheid van de werkgever leiden met eventueel een daarbij horende verplichting tot betaling van schadevergoeding. Bovendien kan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) overtredingen van de wet- en regelgeving sanctioneren met hoog oplopende boetes. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u begeleiden bij het indienen van bezwaar.

Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet

Sinds 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere het recht van werknemers op een ‘spreekuur’ met de bedrijfsarts en op een second opinion. De ondernemingsraad heeft een extra instemmingsrecht gekregen. De bedrijfsarts dient ook te adviseren over preventieve maatregelen. Het contract tussen de bedrijfsarts en de werkgever moet aan bepaalde minimumeisen voldoen. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u informeren over de wijzigingen. Zij geven daarover diverse lezingen, onder meer op het Landelijk Arbocongres.

Voorkomen is beter dan genezen

Laat onze gespecialiseerde advocaten op voorhand checken of uw organisatie 'Arbo-& ATW proof' is. Onze advocaten kunnen u op praktische wijze adviseren over de mogelijkheden om aan de regelgeving te voldoen en over de mogelijkheden die de regelgeving biedt om de flexibiliteit van uw organisatie te vergroten. Zij begeleiden u bijvoorbeeld bij het wijzigen van de arbeidstijdenregeling of het arbobeleid en voorzien u van antwoorden op uw vragen. Onze advocaten begeleiden werkgevers en ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft namelijk een belangrijke rol in de arbo-wetgeving. Dit komt onder meer tot uiting door het instemmingsrecht.

Contact
De wet- en regelgeving rondom arbo en ATW wordt soms als een doolhof ervaren. Onze advocaten kunnen u de weg wijzen. Contactpersonen voor arbeidsomstandigheden en arbeidstijden zijn: 

 

    mr. Jolande Janssen, specialist arbeidstijdenwet De Voort Advocaten | Mediators Tilburg   mr. Karen Maessen, specialist arbeidstijdenwet De Voort Advocaten | Mediators Tilburg    
    mr. Jolande Janssen 
j.janssen@devoort.nl
   mr. Karen Maessen 
k.maessen@devoort.nl