Pensioenrecht

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde

Een werkgever is in principe niet verplicht een pensioen te regelen voor zijn werknemers, tenzij er binnen de branche sprake is van een verplicht gestelde deelname. Is er geen verplicht gestelde regeling, dan kunnen werkgever en werknemer samen een pensioenregeling afspreken als een aanvullende arbeidsvoorwaarde. 

Werkingssfeer

Het is niet altijd duidelijk of een werkgever binnen de reikwijdte van een besluit tot verplichtstelling van een pensioenregeling valt. De zogenaamde ‘werkingssfeer’ geeft deze reikwijdte aan. Veelal is nader onderzoek nodig om tot een onderbouwde beoordeling te komen.

Pensioen is complex

Pensioen is een complexe aangelegenheid. Invoering of wijziging van een pensioenregeling brengt arbeidsrechtelijke, sociaalverzekeringsrechtelijke en fiscale gevolgen met zich mee. Een pensioenspecialist kan deze gevolgen overzien, beoordelen en hierover adviseren. Dit leggen wij op eenvoudige wijze en in begrijpelijke taal graag aan u uit.

Medezeggenschap 

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht op verschillende onderdelen van de pensioenregeling. Dat maakt dat de ondernemingsraad veel invloed heeft. Wij staan zowel werkgevers als ondernemingsraden bij in het medezeggenschapstraject.

Veranderende wetgeving

De nationale en internationale wetgeving op het gebied van pensioenen is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Van het veranderen van de maximale fiscale opbouwpercentage tot aan het wijzigen van de pensioenleeftijd. Van de 100.000 euro-grens tot aan nieuwe soorten van pensioenfondsen. Onze advocaten volgen de veranderende wetgeving op de voet en kunnen over de gevolgen, gevaren en kansen hiervan adviseren.

Specialistische kennis

De sectie adviseert en procedeert aldus over alle mogelijke pensioenrechtelijke vraagstukken. Wij treden daarbij niet alleen op als pensioenadvocaat of adviseur, maar ook als mediator of procesbegeleider. Onze cliënten zijn voornamelijk werkgevers en medezeggenschapsorganen. Wij werken voor pensioenberekeningen en specifieke fiscale vragen samen met fiscalisten en andere pensioenspecialisten.

Onze specialisten delen hun kennis graag. Onder meer de boeken OR en Pensioen en Wettenbundel Pensioenrecht staan op hun naam, evenals publicaties over pensioen in Praktijkgids Pensioenen en OR Magazine.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij een van onze advocaten. Contactpersonen voor pensioenrecht zijn:

 

      mr. Karen Maessen, specialist arbeidstijdenwet De Voort Advocaten | Mediators Tilburg    
     dr. mr. Steven Jellinghaus
s.jellinghaus@devoort.nl
   mr. drs. Stefan Jansen
s.jansen@devoort.nl