Privacyrecht

Is uw organisatie privacyproof?

Is het checken van privé email van de werknemer toegestaan? Welke gegevens mag een werkgever opvragen van een zieke werknemer? Mag een werkgever verborgen camera's ophangen? Deze vragen raken de privacy van werknemers. Op basis van nationale en internationale wetgeving heeft een werknemer recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Deze bescherming is echter niet oneindig. Waar ligt de grens?

Klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming?

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening brengt veranderingen met zich mee, zoals het verplicht invoeren van een privacyfunctionaris in organisaties met meer dan 250 werknemers, het uitbreiden van de privacy-verplichtingen voor werkgevers, meer rechten voor werknemers en het verhogen van sancties. Het is dus tijd voor actie. En daarbij mag de ondernemingsraad niet worden vergeten. De ondernemingsraad heeft namelijk een instemmingsrecht over regelingen betreffende het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van het personeel.

Wij informeren werkgevers, HR-professionals en ondernemingsraden over de veranderende rechten en plichten. Bestaand bedrijfsbeleid toetsen wij aan de nieuwe regels. Wij begeleiden bestuurders en ondernemingsraden bij instemmingstrajecten.

Wet meldplicht datalekken

Een lek mag niet (altijd) onder de pet worden gehouden. Het verliezen van een laptop of usb-stick, een fout in de software, het verliezen van een dossier en andere situaties kunnen aanleiding geven tot het doen van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet-melden kan leiden tot forse boetes. Wij toetsen of er sprake is van een (ernstig) lek en of het doen van een melding noodzakelijk is.

Privacybeleid

Werkgevers hebben daarnaast de mogelijkheid om een privacybeleid te ontwikkelen. Denk aan het opstellen van een social media-code of een internet- en e-mail-code. Het gaat om gedragsregels en instructies voor werknemers. Vergeet daarbij de positie van de ondernemingsraad niet uit het oog. De invoering, wijziging of intrekking van een dergelijke regeling behoeft de instemming van de ondernemingsraad. Dat geldt ook voor andere regelingen op het gebied van de privacy of voorzieningen geschikt voor de waarneming van personen.

Een greep uit onze diensten

  • Informeren over de Algemene verordening gegevensbescherming;
  • Toetsen concrete situaties of bedrijfsbeleid aan privacywetgeving;
  • Beoordelen en opstellen privacyreglement;
  • Beoordelen en opstellen social media code en/of internet-/e-mailcode;
  • Adviseren over aanpak overtredingen van privacybeleid;
  • Begeleiding in medezeggenschapsvraagstukken.

Contact

Voor vragen of meer informatie over privacyrecht kunt u terecht bij één van onze arbeidsrecht advocaten, gespecialiseerd in het privacyrecht:

    mr. Lieke van den Eijnden, advocaat privacyrecht De Voort Advocaten | Mediators Tilburg   mr. drs. Stefan Jansen, advocaat privacyrecht De Voort Advocaten | Mediators Tilburg
    mr. Lieke van den Eijnden
l.vandeneijnden@devoort.nl
   mr. Stefan Jansen
s.jansen@devoort.nl