Secties:
Branches:

Vastgoed en overheden

Projectontwikkeling, PPS, traject van onderhandelen, aankoop en verkoop van gronden of gebouwen, vergunningverlening, exploitatieovereenkomsten, grondbeleid, alsmede het hele (privaatrechtelijke) bouwproces zijn bekend terrein voor de vastgoed en overheden advocaten van De Voort Advocaten | Mediators. Maar ook: onteigening, voorkeursrechten, bouwcontracten, huurrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en de vele werkterreinen die betrekking hebben op onroerend goed, (Europese) aanbestedingen en staatssteun. Eveneens zijn onze advocaten met andere terreinen van het sectorale ruimtelijke bestuursrecht ofwel het brede terrein van het omgevingsrecht (geluid, flora en fauna e.d.) en het algemene bestuursrecht (Awb, subsidies e.d.) vertrouwd.

Ervaring vastgoed en overheden advocaten

Van het zeer brede werkterrein vastgoed en overheden maken zowel overheden als (bouw)bedrijven, architecten én particulieren dankbaar gebruik. Door jarenlange ervaring met deze verschillende partijen heeft De Voort Advocaten | Mediators een sectie in huis die hoogwaardige specialistische kennis heeft opgebouwd. De Voort Advocaten | Mediators werkt samen met Van den Brand Grondbeleid bv dat zich richt op de juridisch-bestuurlijke en financieel-economische advisering met betrekking tot het gemeentelijk grondbeleid.

Contactpersoon sectie vastgoed en overheden: mevr. mr. Angela Coppelmans

Neem contact op met de sectie vastgoed en overheden >